אמונת עיתך

התחייבות לשלם על הוצאות משפט

הרב דניאל כ"ץ | ניסן התשע"ג