פורים וחודש אדר

דיינות מקצוע מסוכן. הבדלים בין חודשי אדר.

מה הם תכונות של דיין בישראל. לפי איזה חודש קובעים את הבר מצווה בשנה מעוברת. ההבדל בין תענית אסתר לשאר תעניות דרבנן.

הרה"ג שלמה דיכובסקי