משפט אזרחי (ערכאות)

חשיבות ההידיינות בבית-הדין

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

גודל האיסור בהתדיינות בערכאות; מצבם הטוב של בתי- הדין היום; הקשיים שמערימים כיום על תפקודם של בתי- הדין הרבניים.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | יום ג' ה' כסלו תשס"ט