בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
127 שיעורים
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  דברי יהושע האחרונים – הנאום השני

  פרק כד

  נאומו השני של יהושע בשכם , מעמד הר סיני נעדר מרשימת המאורעות , מתחיל בגנות ומסיים בשבח , יהושע מזהיר את העם מפני נפילה אפשרית , "עבודת פנים" ו"עבודת אחור" , בגלות קיים חשש שנחבק את הרגל הלא נכונה, בארץ ישראל מתחדשת הנהגה של "פנים אל פנים" , כריתת הברית בשכם, מ"משרת משה" נתעלה יהושע להיות "עבד ה'" , יהושע מת בעטיו של נחש , המופתים אינם נושא להספד , לא הספידו את יהושע כראוי , יהושע הטביע חותמו כל ימי הזקנים

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  דברי יהושע האחרונים – הנאום הראשון

  פרק כג

  דברי יהושע האחרונים , יהושע מבטיח את סיום הכיבוש והירושה ,חיזוק שמירת התורה , ה' אתכם, אין מקום לדאגה! , העבודה זרה היא כאין וכאפס , האויב הוא כאין וכאפס לפני ה' , איש אחד מכם ירדוף אלף , על אף מעלת ישראל בתקופת יהושע נדרשת זהירות ,מרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל , כשמקבלים בלי עמל מגיעים לעבודה זרה , קריאה להגדלת השאיפות

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  שבטי עבר הירדן עמדו בהבטחתם

  פרק כב

  שיבת חלוצי עבר הירדן לארץ אחוזתם , ראשיתו של מסע החלוצים , פגם בסדרי העדיפויות , חצי שבט המנשה מופיע בהפתעה , הגלעד למכיר בן מנשה , יוסף הודה בארצו , בנות צלפחד היו מחבבות את הארץ , להשתיל בתוכם גדולי תורה , פנו ולכו לכם לאהליכם , דברי שבח מארבע בחינות , הסכנה שבהתרחקות מן הקודש , שיעור באמונה וביטחון , שיעור באהבת הארץ , עשר קדושות הן

  הרב שמעון כהן | טבת תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  ערי המקלט וערי הלויים

  פרק כ-כא

  חזרה על דיני עיר מקלט , מדוע נאמרה פרשת ערי מקלט בלשון קשה? , מה כתב יהושע ב'ספר תורת אלקים? , יהושע כתב את דברי הברית , כשניגשים אל הקודש דרושה זהירות , גם האדמה שותפה בתיקון , הותרו שבטים לבוא זה בזה , נוכחותם של הלויים בערי המקלט , לא כהתה עינו ולא נס לחה , פרשת עגלה ערופה,לא נפל דבר

  הרב שמעון כהן | כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  נחלת יהושע ומצוות הפרשת ערי מקלט

  פרקים יט- כ

  נחלת יהושע , שתי חלוקות , ללא משוא פנים , ענוותנותו של יהושע , 'תמנת סרח' או 'תמנת חרס' , תיקון לחטא המרגלים , נתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע , העולם ניזון בזכות יהושע בן נון , מצוות הפרשת ערי מקלט , לשון ייחודית לכל ספרי הנביאים , גדולתו ואצילות נפשו של יהושע.

  הרב שמעון כהן | כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  נחלת שמעון בתוך נחלת יהודה

  פרק יט

  שמעון קיבל נחלתו בתוך נחלת יהודה , החיבור בין יהודה לשמעון איננו חדש , מקום קבורת השבטים , אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל , יהודה קידש שם שמים בפרהסיא , מדוע זכה יהודה במלכות? , יהודה הכיר בטעותו , לאחר חולשת שמעון נזכרת גבורת יהודה , התמודדותו של שמעון בעריות , באר שבע בתורה , סוד באר שבע , ממדבר שממה לבאר מים חיים

  הרב שמעון כהן | כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  התקהלות העם לקראת הורשת הארץ הנותרת

  פרק יח

  חלוקת הארץ לשבעת השבטים הנותרים , התקהלות בני ישראל בשילה , התקהלות בני ישראל לכבוד ה' , מצוות הקהל , שלוש מצוות נצטוו בכניסתם לארץ , כיבוש הארץ גורם להשראת שכינה , תחילת מנין השנים למעשרות ולשמיטין וליובלות , כל זמן שהיה המשכן בשילה נאסרו הבמות , התקהלות בני ישראל לשם הקדשת מקום המשכן , עד אנה אתם מתרפים , כשעם ישראל מאוחד אין מקום לרפיון , ראשון ל'שבעה' היה בנימין , בניות ברמה

  הרב שמעון כהן | רח כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  יהודה ויוסף – נחלת שני משיחים

  פרק טו

  נחלת יהודה ונחלות בני יוסף , מיריחו היו שומעים מה שנעשה במקדש , יריחו - המפתח של ארץ ישראל , יהושע בן נון - שורש משיח בן יוסף , יוסף שליט על יצרו ועל מלאך המוות , ניצחון אויבי ישראל מכח עבודות המקדש , מסע אברהם משכם לבאר שבע , מובלעת מיהודה נכנסה לשטחו של בנימין , מעשה פלגש בגבעה , ירבעם העמיד עגלים בבית אל , משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

  הרב שמעון כהן | רח כסלו תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  נחלת בני יוסף

  מדוע נתחלק יוסף לשני שבטים? , אפרים ומנשה - בלי חציצה , שכם - מחלוקת, חברון - חיבור , בשכ"ם - ברוך שם כבוד מלכותו , הקשר בין שכם ליוסף , מעלתה של שילה , דגל ה'תורה' ודגל ה'תפילה'

  הרב שמעון כהן | חשוון תשפ
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  הארץ הנשארת

  פרק יג

  שלושה נכתרים בזקנה , מפני מה זקנה קופצת על האדם? , יהושע הביא על עצמו זִקנה ,הארץ נשארה הרבה מאד לרשתה , יהושע נצטווה לכלול בחלוקה שטחים שטרם נכבשו , יהושע ממשיך את דרכו של משה , דור החתימה, דור הגאולה , ירושת 'הארץ הנשארת' מוטלת עלינו

  הרב שמעון כהן | אלול תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  סיכום כיבושי משה והמלכים שהכה יהושע

  פרק יב

  לב ליבו של ספר יהושע , גדולתו וגבורתו של משה , המפגש הקדום עם עוג מלך הבשן , מי הוא סיחון? , גבורת משה מכוחם של ישראל , הכל נעשה על פי ה' , דרכי האמורי , משה רבנו נלחם מול תרבות דרכי האמורי , חשיבות המלחמה מול סיחון ועוג , יש ממשיך ויש יורש , אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה , ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה , אברהם התחיל, משה המשיך ויהושע גמר.

  הרב שמעון כהן | אלול תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  יהושע התעכב במלחמה ונתקצרו שנותיו

  פרק יא

  המלחמה בצפון - 'ימים רבים' , כיבוש עמי כנען - מעט מעט , מערכה שקולה ומדודה , בנין האמונה על ידי עבודה רוחנית מאומצת , ילידי ארץ ישראל מוכשרים להנהגת הטבע, שבע שנות כיבוש , נגיעה דקה מן הדקה , דחיית ההתדרדרות הצפויה , פגימתו של יהושע בשביב מחשבה , הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

  הרב שמעון כהן | תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  בארץ ישראל – הכל על פי ה'

  פרק י

  המלחמה נמשכה 'ימים רבים' , נותרו מקומות יישוב שלא נכבשו , כאשר ציוה ה' את משה , הכל נעשה על פי ה' , בארץ ישראל הטבע הוא אלקי , ערעור על ארץ ישראל פירושו ערעור על ה' ח"ו , פרשת בני גד ובני ראובן , ארץ ישראל איננה דבר חיצוני , חוץ לארץ - בית קברות , שלמות החיים בארץ ישראל , איננו שואפים להיות כמו בולגריה

  הרב שמעון כהן | אלול תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  ספר יהושע

  נקודות עניין נחלת הארץ

  פרק כב - כג

  מדוע דווקא שבט יהודה ויוסף מתחילים להוביל? מה מיוחד בער יריחו?ספר יהושע הוא הערך של ארץ ישראל. מהי יחודיות קבירת יוסף דווקא בשלב הנחלות ודוקא בשכם?

  הרב עידו יעקובי | ד' אב ה'תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  ספר יהושע

  המזבח של בני גד ובני ראובן

  פרק כב - כג

  עם ישראל חשד כאשר בני גד ובני ראובן בנו מזבח, גם שמא מרדו בה' וגם בגלל הפגיעה בערבות והאחדות. נאום הפרידה של יהושע מקביל לנאומו של משה בפרשת ניצבים.

  הרב עידו יעקובי | כ"ו תמוז ה'תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  ספר יהושע

  שבטי עבר הירדן

  פרק י"ט

  *נחלת יהושע (השלמה לפרק יט) *יהושע מברך את שבטי עבר הירדן ומשלח אותם לבתיהם, אך הםנשארים בארץ עוד זמן מה. מדוע? מה היתה תגובת יהושע? ואיך כל זה קשור לחנוכת המזבח?

  הרב עידו יעקובי | י"ט תמוז ה'תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  ספר יהושע

  שמעון ולוי

  פרק י"ט

  שמעון ולוי לא קיבלו נחלה עצמאית, כדי לרסן את כוח הקנאות הפורץ שלהם ולהשתמש בו ללימוד תורה.

  הרב עידו יעקובי | י"ב תמוז ה'תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  אבני האלגביש והשמש בגבעון

  פרק י

  טבע ונס מעורבים זה בזה , יש סדר לניסים , שלוש מלחמות שהיתה בהן 'מהומה' , אסון 'סנדל המסומר' , ברוך שעשה ניסים לאבותינו , אבנים שעמדו וירדו על גב איש , גבורת הגוף מתוך גבורת הרוח , גבורתו של בר כוכבא , על גבי המאמץ האנושי יש מקום לנס , מעשה ביהודי שלא זכה בפיס , נס העמדת השמש בגבעון לא היה הכרחי,סילוק רעשי הרקע , נדרש נס שירעיש את העולם , הצדיקים מושלים ביום ובלילה , גם משה רבנו עצר את השמש , כינון הברית בין ישראל לאביהם שבשמים

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  מלחמת מלכי הדרום

  פרק י'

  יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי , מדוע דנו את בני העיר למיתה? , אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל , הגבעונים עשו מעשה נחש הקדמוני , פרשת הגבעונים באה כתיקון לפרשת דינה , הגבעונים באו כבר אצל משה ולא קיבלם , שלום נטול התחייבויות ומגבלות , שלושה סוגי בריתות , חוטבי עצים ושואבי מים , עצת הנשיאים לעומת עצת יהושע , ערמת הרוצח במזיד לעומת ערמת הגבעונים

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ט
  undefined
  שיעורים בספר יהושע

  ערמת הגבעונים כתיקון לערמת הנחש

  פרק ט

  יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי , מדוע דנו את בני העיר למיתה? , אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל , הגבעונים עשו מעשה נחש הקדמוני , פרשת הגבעונים באה כתיקון לפרשת דינה , הגבעונים באו כבר אצל משה ולא קיבלם , שלום נטול התחייבויות ומגבלות , שלושה סוגי בריתות , חוטבי עצים ושואבי מים , עצת הנשיאים לעומת עצת יהושע , ערמת הרוצח במזיד לעומת ערמת הגבעונים.

  הרב שמעון כהן | תמוז תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il