בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
59 שיעורים
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  הצורך בקבלת מצוות בגיור קטן

  רבנים שונים | טבת תשפ"ד
  undefined
  גרים

  גיור שאינו כהלכה

  הטענות נגד "גיורי וינה" היו מבוססות, חזקות וצודקות, ואת האמת ההיסטורית בפרשה אין ללמוד מפי עדותם של נוגעים בדבר. גדולי ישראל ראו את הדברים כפי שהם וקיבלו את ההחלטות המתבקשות לפי דרכה של תורה. כל ניסיון לייחס להם מניעים אחרים, קבלת לשון הרע או כניעה ללחצים אינו ראוי ואינו תואם את המציאות .

  רבנים שונים | כסלו תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  סופה של פרשת גיורי וינה

  בקרב הממסד הדתי היה ברור כי גיורי וינה יאומצו, אך סמוך לישיבת מועצת הרבנות בעניין הופעל על הרב אונטרמן לחץ אדיר של הקנאים , המשלחת שהגיעה לווינה עשתה עבודה מרושלת וסבלה מהטיה קשה נגד העוסקים במלאכה , סופה של הפרשה היה בסגירת בית הדין בווינה ובפקפוק בגיורים שנעשו שם ,במישור הכללי, המחלוקת ההיא גרמה למקילים בגיור לחשוש להביע את דעתם בפומבי.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  פרשיית גיורי וינה

  בשנת תשכ"ט הצליחה הסוכנות היהודית לחלץ מברית המועצות מעט יהודים, אך בתחנת המעבר בווינה התברר שחלקם נישאו נישואי תערובת , פעילי עלייה דתיים שגובו בהסכמה שבשתיקה מהרבנות הראשית עמלו כדי לגיירם, אך ספגו מתקפה חמורה שגרמה לרבנות הראשית לחזור בה ולגיירם מחדש בארץ , בניגוד למה שנטען, היוזמים היו אנשים יראי שמיים ואידיאליסטים שפעלו למען המשכיות עם ישראל, כמו ר' אלתר שטיינמץ שאחר דמותו התחקו לאחרונה חוקרי מכון הר ברכה.

  הרב אליעזר מלמד | חשון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  גיורי וינה – העלילות והעובדות

  פעילים ליטאים ואנשי חב"ד בחרו להפיץ דברי שקר ועלילות סביב פרשת גיורי וינה והרבנים שהכשירו אותם. התוצאה העגומה הייתה מחלוקת קשה והוצאת דיבה שגלשו מחוץ לארץ לתחומי ארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ג
  undefined
  גרים

  הגיורים המקילים באמריקה

  הרב מאור קיים והרב דוד שץ

  לאורך יותר ממאה שנה, כדי למנוע טמיעה בגויים והתבוללות, נהגו רבנים ודיינים בצפון אמריקה לגייר תוך ידיעה שהמתגיירים מתכוונים לשמור לכל היותר רק חלק מהמצוות.

  רבנים שונים | אב תשפ"ב
  undefined
  גרים

  גיור הגרים – קבלת מצוות היא לעיכובא

  הרב משה צוריאל זצ"ל | תמוז תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  ביאור דעת המחמירים בגיור

  האזכור הראשון לביטול גיור במקרה של אי־הקפדה במצוות מופיע בשו"ת בית יצחק לפני כמאה שנים , התחייבות לקיום מוחלט ומתמיד של כל פרטי המצוות אינה ריאלית, ולכן יש לפרש שכוונת המחמירים להתחייבות לאורח חיים דתי באופן כללי , בדעת המחמירים היה היגיון רב בתקופות שבהן ההקפדה הדתית הגדירה גם את הזהות הלאומית.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  רות המואבייה ומעלתם של הגרים

  ברוב חסדה ומסירותה גאלה רות את כל הסובבים אותה: חטאו של אלימלך התמתק, נעמי שלא מיחתה בו זכתה להתנחם בבנה, ואף בועז זכה לממשיך דרכו , למרות הצטרפותם המאוחרת, הברית שנכרתה בהר סיני כללה גם את הגרים, במבט מעמיק, התורה שבכתב והנבואה שייכות יותר לסגולת ישראל, והתורה שבעל פה, המתחדשת כל העת, מתאימה לגרים

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ב
  undefined
  גרים

  סִגרו את השער

  השיקול הלאומי האמיתי, בניגוד לזה שמנופפים בו מעודדי הגיור המקל, הוא לסגור את השערים בפני מתגיירי הנוחות ולמנוע את המגמה שמטרתה הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה.

  הרב אברהם וסרמן | סיון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הרבנות הראשית ושאלת הגיור

  הרב אליעזר מלמד | איר תשפ"ב
  undefined
  גרים

  גיור אנטי־מסורתי

  הצעת הגיור המסורתי של הרב חיים אמסלם, שבה תומך גם הרב אליעזר מלמד, היא בעלת סמך הלכתי רעוע מאוד ותקדם בעיקר את טשטוש הזהות היהודית בחברה הישראלית.

  הרב אריאל בראלי | איר תשפ"ב
  undefined
  גרים

  לא להפוך את שעת הדחק ללכתחילה

  סבי הרב שלמה גורן זצ"ל כתב ונהג למעשה פעמים רבות מספור לגייר רק כאשר יש כנות מוכחת מצד המתגייר לשמור תורה ומצוות. פרשנויות אחרות או לימוד מתוך מקרים ספציפיים חוטאים למשנתו הברורה.

  הרב דוד גורן | איר תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  המחלוקת על הגיור ועל היתר המכירה

  בין המחלוקות בעניין היתר המכירה וגיור מסורתיים נמתחים קווי דמיון רבים , הבירור ההלכתי סביב שתי הסוגיות דומה במבנהו, אך מה שמאפיין את התפלגות המחנות הוא השקפת העולם ביחס לאחריות לכלל ישראל , בעיית ההתבוללות לא נכחה בסביבתו של מרן הרב קוק זצ"ל, אולם יש להעריך שאילו הכיר אותה לעומק היה נוטה להקל בגיור כפי שעשה בשביעית.

  הרב אליעזר מלמד | איר תשפ"ב
  undefined
  38 דק'
  גרים

  ההסתכלות של הרב קוק על המציאות וסוגיית הגיור בימינו

  בחלק הראשון של השיעור הרב עוסק בהסתכלות האחדותית של הרב זצ"ל על המציאות וההבנה שכל אחד בעם ישראל מקדם את הגאולה בדרכו שלו. בחלקו השני של השיעור הרב עוסק בסוגיית הגיור בימינו ומציג את שני צדדי ההתלבטות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז שבט תשפ"ב
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  ציון "גר" בנוסח הכתובה

  במראה הבזק תשובה פ"ד

  במראה הבזק תשובה פ"ד

  רבנים שונים | כ"ג שבט תשפ"א
  undefined
  גרים

  יהדות איננה גזענות

  כל אדם יכול להצטרף ליהדות, וההלכה מחייבת לנהוג באופן שווה ביחס ללא-יהודי המקיים שבע מצוות בני נח, ומנגד ישנם הבדלים בין יהודים ולא-יהודים בכל הנוגע לעולם הקדושה. זאת מכיוון שהיהדות באופן ברור איננה גזענות, אך היא איננה מקבלת את השוויון כערך עליון

  הרב עדו רכניץ | אדר א תשע"ט
  undefined
  גרים

  דין מילה בגרות

  הרב אליעזר בן פורת | אדר א תשע"ט
  undefined
  1:08
  גרים

  סוגייית גיור קטנים- חלק ג'

  כתובות דף יא עמוד ב

  דעת ראשוני חכמי ספרד בגיור קטן. האם זה זכות לו להתגייר או שמא חובה? האם גר שהתגייר וחיי כחילוני זה בעצם מחאה על זה שהתגייר? כיצד ניתן לעקוף את המחאה?

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' טבת תשע"ח
  undefined
  1:28
  גרים

  סוגייית גיור קטנים- חלק ב'

  כתובות דף יא עמוד ב

  הרב דן לפי ג' השיטות התוס' ומסביר מדוע לפי כולם גיור קטנים אינו עדיף אלא גרוע.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' טבת תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il