גרים

גיור אנטי־מסורתי

הצעת הגיור המסורתי של הרב חיים אמסלם, שבה תומך גם הרב אליעזר מלמד, היא בעלת סמך הלכתי רעוע מאוד ותקדם בעיקר את טשטוש הזהות היהודית בחברה הישראלית.

הרב אריאל בראלי | איר תשפ"ב