מצוה גדולה

מצות עשה לאהוב את הגר

מצות עשה לאהוב את הגר, שנאמר: "ואהבתם את הגר" (דברים י' י"ט).

הרב שמואל הולשטיין | סיוון תשס"ז