בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  רביבים

  סופה של פרשת גיורי וינה

  בקרב הממסד הדתי היה ברור כי גיורי וינה יאומצו, אך סמוך לישיבת מועצת הרבנות בעניין הופעל על הרב אונטרמן לחץ אדיר של הקנאים , המשלחת שהגיעה לווינה עשתה עבודה מרושלת וסבלה מהטיה קשה נגד העוסקים במלאכה , סופה של הפרשה היה בסגירת בית הדין בווינה ובפקפוק בגיורים שנעשו שם ,במישור הכללי, המחלוקת ההיא גרמה למקילים בגיור לחשוש להביע את דעתם בפומבי.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  פרשיית גיורי וינה

  בשנת תשכ"ט הצליחה הסוכנות היהודית לחלץ מברית המועצות מעט יהודים, אך בתחנת המעבר בווינה התברר שחלקם נישאו נישואי תערובת , פעילי עלייה דתיים שגובו בהסכמה שבשתיקה מהרבנות הראשית עמלו כדי לגיירם, אך ספגו מתקפה חמורה שגרמה לרבנות הראשית לחזור בה ולגיירם מחדש בארץ , בניגוד למה שנטען, היוזמים היו אנשים יראי שמיים ואידיאליסטים שפעלו למען המשכיות עם ישראל, כמו ר' אלתר שטיינמץ שאחר דמותו התחקו לאחרונה חוקרי מכון הר ברכה.

  הרב אליעזר מלמד | חשון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  גיורי וינה – העלילות והעובדות

  פעילים ליטאים ואנשי חב"ד בחרו להפיץ דברי שקר ועלילות סביב פרשת גיורי וינה והרבנים שהכשירו אותם. התוצאה העגומה הייתה מחלוקת קשה והוצאת דיבה שגלשו מחוץ לארץ לתחומי ארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  ביאור דעת המחמירים בגיור

  האזכור הראשון לביטול גיור במקרה של אי־הקפדה במצוות מופיע בשו"ת בית יצחק לפני כמאה שנים , התחייבות לקיום מוחלט ומתמיד של כל פרטי המצוות אינה ריאלית, ולכן יש לפרש שכוונת המחמירים להתחייבות לאורח חיים דתי באופן כללי , בדעת המחמירים היה היגיון רב בתקופות שבהן ההקפדה הדתית הגדירה גם את הזהות הלאומית.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  רות המואבייה ומעלתם של הגרים

  ברוב חסדה ומסירותה גאלה רות את כל הסובבים אותה: חטאו של אלימלך התמתק, נעמי שלא מיחתה בו זכתה להתנחם בבנה, ואף בועז זכה לממשיך דרכו , למרות הצטרפותם המאוחרת, הברית שנכרתה בהר סיני כללה גם את הגרים, במבט מעמיק, התורה שבכתב והנבואה שייכות יותר לסגולת ישראל, והתורה שבעל פה, המתחדשת כל העת, מתאימה לגרים

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הרבנות הראשית ושאלת הגיור

  הרב אליעזר מלמד | איר תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  המחלוקת על הגיור ועל היתר המכירה

  בין המחלוקות בעניין היתר המכירה וגיור מסורתיים נמתחים קווי דמיון רבים , הבירור ההלכתי סביב שתי הסוגיות דומה במבנהו, אך מה שמאפיין את התפלגות המחנות הוא השקפת העולם ביחס לאחריות לכלל ישראל , בעיית ההתבוללות לא נכחה בסביבתו של מרן הרב קוק זצ"ל, אולם יש להעריך שאילו הכיר אותה לעומק היה נוטה להקל בגיור כפי שעשה בשביעית.

  הרב אליעזר מלמד | איר תשפ"ב
  undefined
  גרים

  גיור בדרכו של הלל

  הגיור תופש בדיעבד גם כשכוונת המתגיירים לשם ממון, משפחה או כבוד ● תהליך הגיור הנהוג בימינו ודרישותיו המיוחדות ● התרשמות הדיין בעניין כנות קבלת עול מצוות של המתגייר.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ח
  undefined
  רביבים

  בדרכו של הרמב"ם

  האם רוב המתגיירים אינם שומרים שבת? ● ספר שו"ת 'שיח נחום' מאת הרב רבינוביץ', מגדולי רבני הדור, פרשן הרמב"ם שהולך בדרכו ● סיוע לדבר עבירה בהזמנת חילוני לסעודת שבת, ובהשתתפות בתכנית טלוויזיה שתשודר בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשס"ח
  undefined
  רביבים

  טעות מתוך זלזול

  הגדרת דייני הגיור כרשעים סללה את הדרך לפסילת גיוריהם ● הדיינים שפסלו את הגיורים טעו בהכרת המציאות של המתגיירים והמגיירים.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  רביבים

  שמירת מצוות כתנאי לגיור

  גיור רפורמי פסול משום שאינו כולל קבלה עקרונית לקיים את כל המצוות ● אין צורך להכיר את כל המצוות לפני הגיור ● דין גר שקיבל עול מצוות אבל חשב שלעיתים לא יקיים את חלקן.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  רביבים

  ואהבתם את הגר

  איסור כפול לצער גרים ומצווה כפולה לאהוב אותם ● הצורך לבחון את כוונתם של המבקשים להתגייר ● אופן הגיור לגבי מתגייר גבר ולגבי אישה ● מדוע אין להכביד על הגר וללמדו כל המצוות לפני שיתגייר.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  רביבים

  איך מקבלים גרי צדק

  יתרו מתפטר מתפקידו כגדול הכמרים של עבודה זרה ● שאיפתו של יתרו להידבק בה' וחששותיו לקראת הפגישה עם משה ● משה יוצא לקבל את יתרו בכבוד ● מדוע לא נוקטים בדרך הצבאית היעילה של פגיעה בראשי האויב.

  הרב אליעזר מלמד | כ שבט תשס"ח
  undefined
  גרים

  י - הלכות גרים

  א - על יהדות וגזענות; ב - היחס לגר; ג - גיור כיצד; ד - כמה צריך הגר ללמוד לקראת הגיור; ה - יסוד הגיור; ו - הגיור למעשה; ז - גרים לשם כבוד או ממון; ח - האם מגיירים גוי שחי חיי אישות עם בן זוג יהודי; ט - קבלת המצוות ודין גר שהפסיק לקיים מצוות; י - הגדרת קבלת המצוות; יא - גיור קטנים

  הרב אליעזר מלמד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il