גרים

יהדות איננה גזענות

כל אדם יכול להצטרף ליהדות, וההלכה מחייבת לנהוג באופן שווה ביחס ללא-יהודי המקיים שבע מצוות בני נח, ומנגד ישנם הבדלים בין יהודים ולא-יהודים בכל הנוגע לעולם הקדושה. זאת מכיוון שהיהדות באופן ברור איננה גזענות, אך היא איננה מקבלת את השוויון כערך עליון

הרב עדו רכניץ | אדר א תשע"ט