יתרו

יתרו סמל לגר צדק

אפשר ללמוד מיתרו שהיה גר צדק ראשון המפורש בתורה, יסוד גדול בגירות, מהו עיקר מהות הגירות שעובר הגוי המתגייר? האם זה קבלת מצוות או כניסה להיות חלק מעם ישראל?

הרב דוד דב לבנון | תשס"ו