גרים

האם קבלת תורה ומצוות מעכבת גיור?

דין גר שנתגייר בין הגויים; גר שהתגייר לא לשמה; גר שבליבו חשב שלא לקבל מצווה אחת; האם גר פועל את הגרות בעצמו או שבית דין הם אלו הפועלים את הגיור?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | ה' אייר תשס"ט