ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

בניין הארץ והמקדש מתוך תורה

חשיבות קביעות לימוד תורה , חיבור של בית המקדש אל שורש הקמתו גרם לבניינו וזה נובע גם כן מתפילה שהיא משפיעה מאוד על הכל יחד עם לימוד תורה בעוצמה.

הרב יעקב שפירא | ו' אב תשע"ה