אסטרונומיה וזמנים בהלכה

בין השמשות

סקירת שיטות הראשונים והאחרונים בקביעת זמני היום והלילה.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' טבת תשע"ב