בהר

מהות מצוות השמיטה

שיחת מוצ"ש פרשת בהר תשפ"ב

מבטו העמוק של מרן הרב זצ''ל על מצוות השמיטה, דברי ה"משך חכמה" לפרשת בהר, מידת הביטחון בה'.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אייר התשפ"ב