בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
59 שיעורים
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת וילך - חלק א'

  להיכן הלך משה? האם משה רבנו נחלש בזקנותו? האם הקב"ה משגיח ישירות על א"י?

  הרב חיים כץ | ג' תשרי תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת ניצבים - חלק ב'

  מהם "הנסתרות"? האם תהיה בחירה חופשית בימות המשיח? כיצד מקיימים "בפיך ובלבבך לעשותו"?

  הרב חיים כץ | כ"ו אלול תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת ניצבים - חלק א'

  לפני מי עם ישראל היו ניצבים? האם יכולים להיוולד ילדים רשעים מאבות צדיקים? מה פירוש "למען ספות הרוה את הצמאה"?

  הרב חיים כץ | כ"ה אלול תשפ"ב
  undefined
  30 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תבוא - חלק ב'

  האם התורה כולה נכתבה על האבנים הגדולות? מי היא "כנף אביו"? מה נדרש מאדם מישראל כדי לא לעבור על "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת"?

  הרב חיים כץ | י"ח אלול תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תבוא - חלק א'

  האם ניתן להביא ביכורים דווקא לכהן מסויים? מה הקשר בין ביכורים לבין זקן ממרא? איזה וידוי הוא וידוי חיובי? מה פירוש "ולא נתתי ממנו למת"?

  הרב חיים כץ | י"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק א'

  מהן המצוות המחודשת בעניין בכור? מהו חטאו של בן סורר מורה? האם המצוות הן גזרות או שיש להן טעם? מהו טעמה של מצוות שילוח הקן?

  הרב חיים כץ | י"א אלול תשפ"ב
  undefined
  36 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת שופטים - חלק ב'

  האם יש כישוף במציאות או שזו רק אחיזת עיניים? מהו הצורך החשוב בשמיעה לדברי חכמים? האם יש איסור להתגאות? מהי חכמת הטיארין?

  הרב חיים כץ | ה' אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת שופטים - חלק א'

  האם חייבים למנות סנהדרין בחו"ל? האם יש צורך בבית-דין לכל שבט ושבט? כמה דיינים צריכים כדי לקבל עדות בדיני נפשות?

  הרב חיים כץ | ד' אלול תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק ב'

  מדוע משה רבנו לא הזכיר את יתרו בדבריו? מה היה חטאם של עמ"י בחטא המרגלים? מדוע לא הוזכר הבכי השני של עמ"י בספר במדבר?

  הרב חיים כץ | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת פנחס - חלק ב'

  כיצד נתחלקה הארץ לשבטים? מדוע צווחו בני יוסף? באיזה חטא מת צלופחד?

  הרב חיים כץ | י"ח תמוז תשפ"ב
  undefined
  34 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת פנחס - חלק א'

  מי הגה את הרעיון של חטא בנות מואב? כתוב שבלק שב למקומו, אז מה הוא עשה במדיין?! כיצד התחלקה הארץ לשבטים?

  הרב חיים כץ | י"ז תמוז תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת בלק - חלק ב'

  ביאור ברכותיו של בלעם - "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו", "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל", "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו". עליית המדרגה של בלעם. מדרגת נבואתו של בלעם לעומת מדרגתם של אבותינו הקדושים ושל משה רבנו.

  הרב חיים כץ | ח' תמוז תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת בלק - חלק א'

  האם האתון באמת ראתה את מלאך ה'? האם מותר להרוג נביא גוי? מה הייתה דרגתו של בלעם?

  הרב חיים כץ | ז' תמוז תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת חוקת - חלק א'

  מדוע המתים מטמאים? מהי לשון הכתוב המיוחדת לתלונות בני ישראל? דעותיהם של רש"י, האבן עזרא והרמב"ם בחטאו של משה רבינו במי-מריבה.

  הרב חיים כץ | ל' סיוון תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת קורח - חלק ב'

  כיצד משה אמר מעצמו שיקריבו קטורת זרה? מדוע אונקלוס שינה מתרגומו הרגיל למילה 'קטורת'? מה היה חטאו של עם ישראל בתקופת דוד המלך?

  הרב חיים כץ | כ"ד סיון תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת קורח - חלק א'

  האם התורה מסודרת בצורה כרונולוגית או שאין מוקדם ומאוחר בתורה? מדוע קורח לא התחיל במחלוקת לפני חטא המרגלים? האם 250 האנשים שהיו עם קורח היו משבט לוי?

  הרב חיים כץ | כ"ג סיון תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת שלח-לך - חלק ב'

  מי הם הענקים? האם המרגלים דיברו אמת או שקר? מדוע מתו המרגלים?

  הרב חיים כץ | י"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת בהעלותך - חלק ב'

  מדוע לכלוא את הנביאים שנתנבאו? מה כוונת משה "והיה כל עם ה' נביאים"? מדוע ציינה התורה "והאיש משה עניו מאוד"? ומדוע ה' רצה שמשה יראה את מרים מצטרעת? בכל זאת ועוד, עוסק השיעור.

  הרב חיים כץ | י' סיון תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת בהעלותך - חלק א'

  מה הקשר בין פרשת בהעלותך לבית חשמונאי? מהו עניינו של ספר במדבר? מהי הגנות בכך שעם ישראל לא קיימו את הפסח במדבר?

  הרב חיים כץ | ט' סיון תשפ"ב
  undefined
  36 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב"ן על פרשת נשא - חלק א'

  מהו עניינו של ספר במדבר? למי שייכים מתנות הכהונה? מדוע האיש מביא קרבן על אשתו היולדת במקום שהיא תביא על עצמה? ומדוע מנחתה מובאת משעורים? מדוע האישה הסוטה עונה 'אמן אמן' פעמים? בכל זאת ועוד, עוסק השיעור.

  הרב חיים כץ | ב' סיון תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il