בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
39614 שיעורים
  undefined
  31 דק'
  שלח לך

  ציצית וארץ ישראל - להיות מוקף בקדושה

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח - לך תשפ"ב

  מעלת ארץ ישראל ומעלת הציצית- להיות בלוע בקדושה. הציצית שקולה כנגד כל המצוות כי שומרת על האדם שיקיים את הכל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח סיוון התשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופייך

  חֲזַק וֶאֱמָץ אַל תַּעֲרֹץ וְאַל תֵּחָת

  קול צופייך פרשת שלח - לך תשפ"ב

  מרן הרב אליהו זצוק"ל היה עונה לכל מי ששאל אותו כי מי שעוזב יישוב ביהודה ושומרון בעת מצוקה עלול לשבור את רוח התושבים. וכן היה אומר שיש אפשרות לאדם לעבור מיישוב ליישוב, אבל לא בעקבות פיגוע או בעת משבר, רק בעת חוזק.

  הרב שמואל אליהו | ט"ו סיון תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  שלח לך

  רמב''ן על פרשת שלח-לך - חלק א'

  האם משה רבינו חטא בחטא המרגלים? מה היתה מטרת שליחת המרגלים? כיצד עמ"י לא הכיר את ארץ ישראל, שהרי הם חיו ממש בסמוך- במצרים?!

  הרב חיים כץ | ט"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  40 דק'
  שלח לך

  ערכה של א"י, ולמי מקשיבים במחלוקת בין רבנים

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח - לך תשפ"א

  המרגלים לא רצו להיכנס לארץ כדי לא לעסוק בחומריות. איך יודעים למי להקשיב במחלוקת בין רבנים? תיקון חטא המרגלים, לשבח את ארץ ישראל. לא להיות מרגלים - מבט אופטימי על המציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו סיון תשפ"א
  undefined
  9 דק'
  שלח לך

  השליחות ותוצאותיה

  מהו חטאם של המרגלים הרי מילאו שליחותם, ומה היחס לחטא זה של בני ישראל לעומת חטאים אחרים שהיו במדבר..

  הרב יצחק בן יוסף | י"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  רמב''ן על פרשת שלח-לך - חלק ב'

  מי הם הענקים? האם המרגלים דיברו אמת או שקר? מדוע מתו המרגלים?

  הרב חיים כץ | י"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  15 דק'
  שלח לך

  נתינת שמות ביהדות

  עשרת הדיברות בנתינת שמות - מתוך למידה משמות הנשיאים ומשמות המרגלים, והסברי חז"ל במדרשים ובפסיקה.

  הרב יצחק בן יוסף | כ"ג סיוון תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  שלח לך

  משבר האמונה של עם ישראל במדבר

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח-לך תש"פ

  וגאלו מיד חזק ממנו ◆ בכיה לדורות ◆ וימלא כבודי את כל הארץ ◆ למען שמך ◆רצו עבדיך את אבניה ◆ לבקש גדולות ונשגבות ◆ תכנית טראמפ ◆ חשיבות הריבונות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' סיון תש"פ
  undefined
  1:01
  קול צופייך

  וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ אָרֶץ וְהִתְעַנְּגוּ עַל רֹב שָׁלוֹם

  דברים לכבוד הילולת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

  *גם כאשר שרים וחברי הכנסת היו להוטים לוותר על חלקי ארץ ישראל, מרן הרב אליהו זצוק"ל השתדל מאוד שלא יעשו כך מתוך מה שלימדה אותנו התורה. הוא היה אומר להם כי בתפילה אנו מזכירים פסוקים בדיוק כנגד המחשבות הללו, ולכן עצתם כנגד ציון וארץ ישראל לא תצלח.

  הרב שמואל אליהו | כ"א סיון תשפ"א
  undefined
  48 דק'
  שלח לך

  מהנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל

  הסבר חטא המרגלים וחטא הכאת הסלע כחלק מהצורך לעבור מההנהגה שהייתה מתאימה במדבר להנהגה שצריכה להיות בארץ ישראל.

  הרב חיים כץ | א תמוז תש"פ
  undefined
  8 דק'
  שלח לך

  מה למד משה משליחת המרגלים?

  הרב מאיר גולדויכט | י"ט סיון תש"פ
  undefined
  47 דק'
  שלח לך

  מתחברים לעצמנו

  המאבק על ארץ ישראל הוא מאבק ציבורי על הופעת הישראליות הקדושה שלנו, על החבור לנשמתנו הלאומית שתאיר לעולם.

  הרב יצחק חי זאגא | י"ד סיון תש"פ
  undefined
  1:00
  קול צופייך

  לפרסם שבחה של ארץ ישראל

  טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד מְאֹד

  *אם אנו רוצים לתקן את חטא המרגלים, מוכרחים אנו להשלים עתה מה שהם חסרו אז, היינו לעשות פעלים לעורר אהבה וחמדה בלבות עם בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להיותם חושקים וחומדים לארץ חמדה של אבותינו, ואש תקוד בקרבם לבוא ולירש את הארץ הקדושה. *"ודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, גם שאינם צדיקים כפי הנראה, שאם לא היה צדיק היה מקיא אותו הארץ, כדכתיב 'ותקיא הארץ את יושביה', וכיון שאינה מקיאה אותו - בודאי נקרא צדיק"

  הרב שמואל אליהו | י"ז סיון תש"פ
  undefined
  34 דק'
  שלח לך

  'להיות שמח תדיר'

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח - לך תשע"ט

  לעשות תעמולה גדולה! ◆ שקולה ככל המצוות ◆אשרינו מה טוב חלקנו ◆ כציץ השדה ◆ נדמו עלי כארבעה עדים ◆ לא תתורו - ממילא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט סיון ה'תשע"ט
  undefined
  47 דק'
  שלח לך

  לתור את הארץ

  קשר חיים עמוק יש בין תורת ישראל הקדושה ומצוותיה להתגלות נשמת ישראל והגשמתה בארץ ישראל על מנת להיטיב לעולם.

  הרב יצחק חי זאגא | ט"ז סיון תשע"ט
  undefined
  1:01
  קול צופייך

  כל העונה "אמן יהא שמיה רבא" בכל כוחו קורעים לו גזר דינו

  מהלכות קדיש

  *קדושת הקדיש אינה כשאר הקדושות שמשלשים בהן. היא פותחת את כל המנעולים, שוברת את שרשראות הברזל ומרסקת את כל הקליפות. הכול בשביל להביא קידוש השם לעולם כולו. *בחטא העגל עבדנו עבודה זרה ונסלח לנו. בחטא המרגלים פחדנו מהענקים וה' רצה לכלותנו. ארבעים שנה מסתובבים הבנים שלהם במדבר ושיירי החטא נשארים לדורות.

  הרב שמואל אליהו | ט"ז סיון תשע"ט
  undefined
  32 דק'
  שלח לך

  מעלתה של ארץ ישראל

  שיחת מוצאי שבת פרשת שלח - לך תשע"ח

  שבחה של ארץ ישראל ◆ מעלת פירות ארץ ישראל ◆ ארץ ישראל, שבת וציצית ◆ מצות הציצית ◆ תפקידה של הציצית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו סיון תשע"ח
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  פרשת שלח - לך תשע"ט

  הרב מאיר גולדויכט | סיון תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  שלח לך

  מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ה'

  מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה'. ניתן ללמד זכות על רשע אך כשאדם מלמד זכות על רשע וחובה על צדיק זה סימן שהוא בעייתי. על חטא העגל היה ניתן ללמד זכות שנבע מעודף אמונה ורדיפת ה', אבל בחטא המרגלים התברר שיש חוסר אמונה. ולכן נענשים כעת גם על העגל.

  הרב חיים כץ | כ"ב סיון התשע"ח
  undefined
  1:22
  קול צופייך

  פָּרָשַׁת גְּדֻלַּת מָרְדֳּכַי - אזכרה להרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל

  פרשת שלח לך תשע"ח

  באדיבות אתר הרב *מרן הרב אליהו זצוק"ל החזיק בענווה הטהורה, שיודעת שהכול מה' יתברך, ולכן בכל הנושא של ארץ ישראל הוא היה תקיף מאוד. את התקיפות הזאת הוא לימד גם לתלמידיו. *להדר בהלכות נזיקין, זה להדר בכל מה שבין אדם לחברו. להדר בהלכות ברכות, זה להדר בכל דבר שבין אדם למקום. להדר במידות, הם דברים שבין אדם לעצמו. מרן הרב זצוק"ל היה מהדר בכל הדברים גם יחד.

  הרב שמואל אליהו | כ"ה סיון תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il