תזריע

רגישות התורה לשמחת האם

התורה מצווה : "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"; מה הטעם ציוותה תורה למול ביום השמיני ולא מיד לאחר הלידה?

הרב אביחי קצין | כג' אדר ב' תשס"ח