השקפת ר' מאיר

המכוער וספר הגאולה

חלק א'

ר' שמעון בן אלעזר יצא מבית רבו ופגש במישהו וקרא לו "ריקה" ו"מכוער", מתברר שהיה זה אליהו שגילה לו ש"הריקן" מתורה שרודף אחר המלאכות יביא מרפא למצבו של עם ישראל והוא ה"קנה" שבאמצעותו נכתב ספר גאולת ישראל. חסיד אחד חולק ומגלה שמי שרודף אחר המלאכות נחשב לקבור ב"מחצלת של קנים" ואינו נכנס לפנים מן הפרגוד. ר' מאיר מנסה לפשר בין הצורך להישאר בבית המדרש לבין הצורך לעמול במלאכות, אך פשרתו אינה מתקבלת.

הרב מרדכי הוכמן | אדר תשס"ו