בית המדרש

x
 • קריאה
29 שיעורים
  undefined
  שקלים

  נאמנותם של גבאי צדקה

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אדר א תשפ"ב
  undefined
  ויקהל

  ויקהל שקלים התשע"ט מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א תשע"ט
  undefined
  משפטים

  אוצר ספרי חסידות פרשת משפטים - שקלים

  רבנים שונים | תשע"ח
  undefined
  ויקהל

  ויקהל שקלים מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א תשע"ו
  undefined
  4 דק'
  שקלים

  זכר למחצית השקל

  מתוך פניני הלכה זמנים פרק יד' "חודש אדר"

  זכר למחצית השקל, השותפות של כולם בקורבנות הקבועים, המנהגים בסכום הנתינה, מי נותן, עצה למי שיש לו קושי כלכלי.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה
  undefined
  פקודי

  מטבע של אש

  הרב נתנאל יוסיפון | אדר א תשע"ד
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  מחצית השקל

  גליון 225

  כל אדם צריך לדעת שהשאיפה לשלמות, השאיפה לדרגה גבוהה יותר, צריכה לעמוד בבסיס ההשקפה שלו.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר א' תשע"א
  undefined
  שקלים

  מחצית השקל

  כלל ישראל תמיד צדיק, החטא נמצא רק ביחידים ולא בכלל. לכן, כל מצוה כללית יש לה ערך מיוחד, שלמות מיוחדת. למרות שכל יחיד משתתף בסכום קטן, התחייבותו אל הכלל מעלה אותו למדרגה של שלמות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תש"ע
  undefined
  כי בא מועד - הלכות פורים

  ד' פרשיות

  סימן תרפה

  סימן תרפה

  הרב בנימין חותה | אדר תש"ע
  undefined
  קול צופייך

  קריאת שקלים בפרשת כי תשא

  הרב שמואל אליהו | תשנ"ח
  undefined
  שקלים

  מחצית השקל

  הכלל תמיד צדיק, החטא נמצא רק ביחידים ולא בכלל. לכן, כל מצוה כללית יש לה ערך מיוחד, שלמות מיוחדת. למרות שכל יחיד משתתף בסכום קטן, התחייבותו אל הכלל מעלה אותו למדרגה של שלמות, וכך גם אם היחיד הוא עני בכוונה משלימו חברו שהוא עשיר בכוונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשס"ט
  undefined
  שקלים

  תרומת מחצית השקל

  הרב דב בערל וויין | שבט תשס"ט
  undefined
  שקלים

  כמיהה לבנין בית המקדש

  הרב משה צוריאל | שבט תשס"ט
  undefined
  קול צופייך

  הלכות שבת שקלים וראש חודש

  גליון 441

  "רצה" בברכת המזון בסעודה שלישית, "רצה" או "יעלה ויבוא" במוצאי שבת, ברכת המזון כשחל חנוכה או פורים במוצאי שבת, דעת הבא"ח בדין הנ"ל, דעת ה"כף החיים" בנ"ל, כיצד יש לנהוג למעשה? ליל שמיני של "שבע ברכות", קריאת התורה בשבת זו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב תשס"ח
  undefined
  שקלים

  מחצית השקל

  אנו מצווים לתת מחצית השקל ולא שקל שלם, כדי שנדע שאם כל אחד מישראל יישאר בבדידותו הרי הוא חצי ואינו שלם. אולם בצרוף כל החציים של כולם מתקבל הדבר השלם.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר ב תשס"ח
  undefined
  שקלים

  שקלים של התחדשות

  ננסה לבאר הפעם מה פשרה של מגבית מיוחדת זו? והרי בכל שנה משמיעים על השקלים!

  הרב יוסף כרמל | כז אדר א תשס"ח
  undefined
  שקלים

  געגועים להקמת בית המקדש

  בכל שנה, החל חודש אדר היו אבותינו שוקלים שקלים כדי לממן הבאת קרבנות ציבור בבית מקדשנו. זכר לכך אנו קוראים "פרשת שקלים" בשבת ראש חודש אדר או שבת שלפני ראש חודש אדר (מגילה כט.). אמנם לא די בכך שהאדם עושה המצוה בפועל אלא יש לתת מחשבת לב מה הוא תוכן המצוה, מה היא מטרת המצוה. הבה נתבונן לשם מה עלינו לתת שקלים?

  הרב משה צוריאל | כו אדר א תשס"ח
  undefined
  שקלים

  זכר למחצית השקל ויישוב ארץ ישראל

  פרק יט

  א. קריאת פרשת שקלים ב. נתינת מחצית השקל לצדקה ג. מנהג אשכנז: שלוש מחציות של המטבע המקומי ד. מנהג ספרד: מטבע בשווי מחצית השקל ה. ייעוד תרומת זכר למחצית השקל ו. תרומת מחצית השקל מבני הגלויות בזמן הבית ז. זכר למחצית השקל כצדקה ח. זכר למחצית השקל לבניין הארץ ולצורכי הכלל

  הרב יהודה זולדן | יד אדר א תשס"ח
  undefined
  שקלים

  הראיה והשמיעה בקבלת התורה

  נשאלת השאלה, מדוע התורה הפסיקה את תיאור מעמד הר סיני וכתבה פרשת משפטים באמצע?

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ז
  undefined
  שקלים

  פרשת שקלים

  הלכות אמירת פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | שבט תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il