ספר קהלת

''כל זה ניסיתי בחכמה'' - חשיבות הגבולות בחיים

קהלת רבה - פרשה ז' פסקה ל''ה

השיעור צולם ע" שיעורנט

הרב יהושע וייצמן | י''ב אייר תשס''ט