בית המדרש

x
 • קריאה
16 שיעורים
  undefined
  בהעלותך

  כוחה של המנורה

  על מעלותיה של הדלקת המנורה על פני הקרבת הקורבנות באדיבות העיתון בשבע

  הרב מנחם מקובר | סיון התשע"ה
  undefined
  כב - געגועים למקדש

  היום שבו אקריב קרבן

  במרכז עבודת המקדש עומדת עבודת הקורבנות, הרב מרדכי פרסוף על המשפחות השונות של הקרבן, על התהליך הנפשי, ועל יצר שאבד.

  הרב מרדכי פרסוף | ח תשרי תשס"ח
  undefined
  כב - געגועים למקדש

  המקדש, התורה ואני

  העיסוק בקודשים ובטהרות הלך ופחת במהלך הדורות כפועל יוצא של חורבן הבית, הרב שלוה סוקר את התמורות בלימוד חלק זה של התורה, וקורא להצבתו מחדש בקדמת הבמה

  הרב צבי שלווה | ו תשרי תשס"ח
  undefined
  כב - געגועים למקדש

  כפרה על טומאת מקדש וקדשיו

  השעיר לעזאזל המכפר על כל עוונות ישראל, "חיוור" לכאורה לעומת הייחודיות של הפר והשעיר הפנימיים שדמם נכנס לקודש פנימה, הרב משה אודס על משמעות הכפרה על טומאת מקדש וקודשיו

  הרב משה אודס | ו תשרי תשס"ח
  undefined
  כב - געגועים למקדש

  הקטורת - ריח ורוח

  אחת מהעבודות היום-יומיות במקדש היתה עבודת הקטורת, הרב מנחם בורשטיין במסע זיהוי של סממני הקטורת, ובתיאור יופייה והשלכותיה של העבודה.

  הרב מנחם בורשטיין | ה תשרי תשס"ח
  undefined
  ויקרא

  טעמי הקורבנות

  ספר "ויקרא" בכלל ופרשת "ויקרא" בפרט עוסקים בדיני הקרבת הקורבנות שהיו נוהגים בזמן שהיה בית המקדש קיים. הקרבת הקורבנות היא למעשה עבודת ה' המקורית בה נצטווה עם ישראל בצאתו ממצרים. מהו הטעם שנצטווינו להקריב לה' קורבנות?

  הרב חנניה מלכה | ניסן תשס"ז
  undefined
  קרבנות

  הקרבת קרבנות בבית המקדש

  הכרת טובה והאחדות להקב"ה; בית המקדש פעל למען אחדות אוניברסאלית; הקרבנות פועלים פעולות סודיות, לתקן מוסריות העולם והמדות; עדיפות לתמימותם של פשוטי העם; התנגדותה של תרבות אירופה להקרבת קרבנות בזמן הזה; הטעם שנמנע מאתנו להקריב קרבנות בימינו.

  הרב משה צוריאל זצ"ל | כ' מנחם אב תשס"ו
  undefined
  קרבנות

  בית המקדש והאדם המודרני- הילכו שניהם יחדיו?

  "ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו" - אריאל התאמץ בכל כוחו להתכוון בתפילה; מאז הטיול קשה לו להתחבר למילים בתפילה; הוא זוכר את עדר העיזים שהקיף והרתיע אותו; האם עליו להשתוקק למשוך אחריו עז, להקריב אותה, ולצפות בשחיטתה? לא עדיף להסתפק בתפילה מעומק הלב?

  רבנים שונים | תמוז תשס"ו
  undefined
  קרבנות

  עלו ההר ובנו הבית

  על איזה בית צריך להאבק? האם ניתן להקריב קרבן פסח בימינו? על מחנות, על חששות ועל שינוי.

  הרב יהודה קרויזר | ניסן תשס"ו
  undefined
  ויקרא

  קירבה והקרבה

  לאחר כל ההכנות המרובות המשתרעות על פני כל כך הרבה פרקים, לאחר שהבית עומד על תילו לשמו יתברך, תיכף ימומש האידיאל הגדול של 'ושכנתי בתוכם', מתקיים בנו 'כי בענן אראה על הכפורת'! ותו לא? בקשיי תחושת הריחוק; הקרבה והתקרבות.

  הרב יחזקאל פרנקל | אדר ב' תשס"ה
  undefined
  הלכות ירושלים והמקדש

  הגבלה באכילת קדשים בירושלים (חלק י"ט)

  בירושלים הוגבלה אכילת הקדשים; קדשי קדשים בתוך השטח המוגדר בהר הבית "לפנים מן הקלעים" וקדשים קלים בתוך חומות העיר; מקורות לחיוב לאכול קדשים קלים דווקא בתוך חומות ירושלים.

  הרב יוסף כרמל | התשס"ד
  undefined
  תרומה

  קורבנות בזמן הזה

  תשובות לשאלה באיזה זכות יתקיימו בזמן שהקורבנות יתבטלו

  הרב דוד דב לבנון | תרומה תש"ס
  undefined
  29 דק'
  מעמד הקהל וניסוך המים

  מה בין נסכי יין לניסוך המים?

  נסכי יין הם חובה גם מצד האדם המקריב, וגם מצד הזבח המוקרב. אולם ניסוך המים הם רק מצד הזבח, ומכאן נובעים הבדלים שונים בין דיני ניסוך היין לדיני ניסוך המים.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל
  undefined
  קרבנות

  הקרבנות לעתיד לבוא

  מימרא תלמודית סתומה שמצוות בטלות לעתיד לבוא אינה סותרת את עקרון נצחיות התורה. היא מתייחסת לעולם אחר, בעיקרון גם הקורבנות לא יתבטלו לעתיד לבוא כשם שלא יתבטלו יתר המצוות המעשיות. להבהרת נושא זה עפ"י מקורותינו מיועד מאמר זה.

  הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ב
  undefined
  ויקרא

  פרשת ויקרא תש"ס

  ספר ויקרא מבטא את ההתקרבות של האדם ושל העולם לרבש"ע. עצם אפשרות הכפרה על ידי הקרבנות מבטאת את היות החטא מקרי ולא מהותי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליב אדר ב' ה'תש"ס
  undefined
  צו

  פרשת צו תשס"א

  אש תמיד תוקד, הלב החי, "כי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה", אש מן השמים ואש מן ההדיוט, בית המקדש של אש, הסנה הבוער באש

  הרב אליהו ברין | ניסן התשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il