עירובין

לב הלימוד -הלכות עירובין א'

הרמב"ם היומי | אדר תשע"ח