מידות הראי"ה

האמונה הטבעית והתורנית

'אל המידות' , מידת האמונה סעיפים ו' - ח'

'אל המידות' , מידת האמונה סעיפים ו' - ח'

הרב ש. יוסף וייצן | ט"ז טבת תש"פ