בית המדרש

x
 • קריאה
13 שיעורים
  undefined
  המפקד בהלכה

  מניין לצורך השגת המטרה (חלק י"ג)

  על פי הרב ישראלי זצ"ל אילו מניינים מותרים?

  הרב יוסף כרמל | תשס"ד
  undefined
  המפקד בהלכה

  איסור מניין שאינו לצורך מצווה (חלק י"ב)

  דעת ה"חתם סופר" בעניין מניין מצווה וקושיותיו של הרב ישראלי.

  הרב יוסף כרמל | פרשת האזינו תשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  מניין בעת הכרעה בבית דין (חלק י"א)

  כיצד מונים את המחייבים והמזכים בבית דין?

  הרב יוסף כרמל | ראש השנה תשס"ד
  undefined
  המפקד בהלכה

  מהו צורך מצווה? - (חלק י')

  מדוע מותרת ספירה לצורך מלחמת רשות? מאיזו סיבה מותרים ספירת אורחים לשולחן שבת וחג וספירת אזרחי המדינה?

  הרב יוסף כרמל | תשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  כיצד נמנה לצורך מצווה? (חלק ט')

  האם מותר למנות לצורך מצווה? ומה לגבי דבר שבקדושה?

  הרב יוסף כרמל | תשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  מפקד אוכלוסין על פי ההלכה - (חלק ח')

  לפי הרמב"ם מותר למנות את ישראל באופנים הבאים: ספירה חלקית לצורך; ספירה על ידי מחצית השקל; וספירת ישראל לצורך וללא מחצית השקל;

  הרב יוסף כרמל | התשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  מפקד אוכלוסין על פי ההלכה (חלק ז')

  מה גרם למגיפה במפקד דוד? מה ההבדל בין מפקד דוד למפקד שאול? אם כך כיצד ניתן לפקוד?

  הרב יוסף כרמל | התשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  מפקד אוכלוסין על פי ההלכה (חלק ו')

  סיבת המפקד שערך דוד בסוף ספר שמואל הייתה לעצמו בלבד; וכן משום שמנה מגיל שלש עשרה; לכן עם ישראל חסרו כשהספירה הייתה שלא לצורך;

  הרב יוסף כרמל | התשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  מפקד אוכלוסין (חלק ה')

  מפקד דוד; מה היה חטא דוד במניין ומדוע עונשו כה גדול?

  הרב יוסף כרמל | התשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  אמצעי המפקד (חלק ד')

  האם נכון להתעלם מאמירה מפורשת בפסוקים ולהשען על דברי קבלה? ישנם דעות רבות לגבי מניין העם במחצית השקל: האם מותר למנות בכל דבר או דווקא במחצית השקל? האם זה צו השעה או ציווי לדורות?

  הרב יוסף כרמל | התשסג
  undefined
  המפקד בהלכה

  מפקדי דוד (חלק ג')

  המפקדים שערך דוד המלך ומה שנענש עליהם; התיחסות חז"ל למפקדים אלו ודעת הראשונים; דעת הרא"ם והמסקנות המעשיות לדרך המניה המותרת לדעתו.

  הרב יוסף כרמל | ה'תשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  המקור ההלכתי (חלק א')

  הסיבות המחייבות מפקד אוכלוסין והאיסור ההלכתי; ביאור המקורות ההלכתיים להבנת העניין; הסיבה המחשבתית לאיסור מניית ישראל - החשבת הכמות למול האיכות; "והיה מספר בני ישראל אשר לא ייספר...".

  הרב יוסף כרמל | ה'תשס"ג
  undefined
  המפקד בהלכה

  צדדים בדעתו של רש"י (חלק ב')

  דעות הראשונים והפוסקים ביחס לאיסור מניית ישראל וצדדים לחומרא ולקולא; דעת רש"י, הרא"ם, המהרש"א, הנצי"ב, בעל השאילתות והחתם סופר.

  הרב יוסף כרמל | ה'תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il