בית המדרש

x
 • קריאה
53 שיעורים
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  ממלכה משלהם

  ערך הממלכתיות שטבע בן־גוריון מתפרש כהתלכדות של האזרחים סביב המדינה ומוסדותיה, אך בפועל שימש במשך כל השנים כדי לשרת את השלטת האג'נדה החילונית־ליברלית באמצעות מערכת החינוך הממלכתית. או בלשונו של בן־גוריון: "הכול יהיה זרם העובדים".

  הרב אברהם וסרמן | תשרי תשפ"ג
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  שוויון בהקצאת משאבים ציבוריים

  ארנונה הנגבית מעסקים היא משאב ציבורי, הבא מכוחה של המדינה, ולכן יש לחלק אותה באופן הוגן. אולם במחלוקות בין רשויות על גביית ארנונה מנכסים מניבים יש להביא בחשבון שיקולים נוספים מלבד ערך השוויון.

  הרב עזריאל אריאל | אב תשפ"ב
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  לשבור את הקיר בין התורה לחיים

  המשימה של עולם התורה בדורנו היא לבנות גשר בין התורה לחיים ולהפוך את התורה למגדלור שמאיר את דרכי החיים הפרטיים והציבוריים.

  הרב עדו רכניץ | שבט תשפ"ב
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הרב של הקבינט

  משפטי המלוכה, תחום הלכתי שכמעט לא נידון בספרות התורנית, מתעוררים לחיים במדינה היהודית המתחדשת. בספרו מנסה הרב גוטל למתוח קווים ראשונים לדיון בשאלת משקל האחריות הלאומית בהכרעה ההלכתית

  הרב שלמה אישון | שבט תשפ"ב
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  כשבג"ץ עבר לפסול את חוקי התורה

  בבג"ץ "הבוגדת" אימצו שופטי הרוב אג'נדות פרוגרסיביות קיצוניות שאפילו בחלק מהארגונים הפמיניסטיים מתביישים לומר בפירוש, ונסללה הדרך לקביעה שאיסור "לא תנאף" חייב לעבור מן העולם, אפילו אם שני בני הזוג חפצים בו.

  הרב יאיר קרטמן | אב תשפ"א
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  העברה מתפקיד חשוב של אדם שבבעלותו עסק של פריצות

  תשובה ח'

  תשובה ח'

  בית דין ארץ חמדה - גזית | כ"ח אדר תשפ"א
  undefined
  הדרך להנהגה

  בין כנפי החזון למציאות המעשית

  הראי"ה דרש עצמאות מוחלטת לרבנות הראשית. חוגי השמאל כינו את שאיפת הראי"ה לעמוד בראש מפעל התחייה הלאומי "מדיניות ותיקנית", אך הראי"ה עמד על כך שהרבנות הראשית אמורה להשפיע על כל תחומי החיים, זאת בלי שאיפות של שלטון על חיי החילונים

  הרב אברהם וסרמן | ז' אדר תשפ"א
  undefined
  משפטים

  ואלה לא רק המשפטים

  כאשר אדם קורא בספר חוקים אנושי, ורואה שכתוב בו איסור גניבה, הוא יכול להזדהות עם הכתוב. אולם מעצם הקריאה בספר החוקים האנושי לא ישתנה בתוכו כלום. אם תהיה לו נטייה לגנוב, היא לא תיחלש בגלל זה

  הרב איתן קופמן | כ"ט שבט תשפ"א
  undefined
  רביבים

  הלקח מהפגנות השבת בפתח תקווה

  הדרך הטובה והיחידה לכבד את השבת בפומבי היא בהסכמה ציבורית רחבה. שכן רבים מהיהודים שאינם מדקדקים בשמירת השבת מעוניינים לכבדה, וכל זמן שאין מדובר בכפייה קשה, הם מוכנים להגיע לסיכומים שמעניקים כבוד לשבת

  הרב אליעזר מלמד | כ"ג שבט תשפ"א
  undefined
  התבוננות כללית

  נקודת פתיחה

  גם בעולם המעשה, שבו צריך לקבל החלטות קשות על סגירת תלמודי תורה, צריך תמיד לזכור את המעלה והחשיבות של הלימוד, ולכן אומרת לנו הגמרא שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות למרות שלמעשה לא ננהג כך

  הרב דוד סתו | כ"ג שבט תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  תוכו זרק, קליפתו אכל

  לטפס על קירות חלקים

  הזהות של העם עם דתו יצרה בעיה בקרב מי שאימצו אידיאולוגיה ואורח חיים חילוניים. אף שהיו ברובם קשורים לתחושת המשכיות היסטורית – לא היו מוכנים לזהות דת עם מדינה. מן הצד השני, לא היו מוכנים לנתק לגמרי את הפתיל ההיסטורי. זו תמצית הקונפליקט המובנה בזהותה של המדינה

  הרב אברהם וסרמן | כ"ד טבת תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  רוחות מצויות

  מסדרת 'לטפס על קירות חלקים'

  בשנת 1894 שר טשרניחובסקי על האמון ברוח האדם. ביובל השנים שלאחר מכן התחוללו שתי מלחמות עולם שבהן נהרגו יותר מ־75 מיליון איש, בתוכם ששת המיליונים של העם היהודי. ההנחה שההשכלה וההומניזם, "רוח האדם" כשלעצמה, יפתרו את בעיות האנושות – התרסקה לגמרי

  הרב אברהם וסרמן | ח' טבת תשפ"א
  undefined
  האשה ביהדות

  “לפי שאינה כשבויה"

  במשפט התורה האיש מקדש את האישה, ולמעשה קונה את הייחוד שלה אליו ורק אליו. אולם קניין זה אינו פוגע כהוא זה בריבונות האישה על גופה. איסור האונס בתורה היה כל כך פשוט, שגם כאשר אישה מסרבת לקיים יחסי אישות זה בשום פנים ואופן לא יכול להיות הצדקה ליחסי אישות בכפייה

  רבנים שונים | ז' טבת תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הכלה וכיליון

  המשנה הפוסט־מודרנית שהכניסה לחיינו את ההכלה כערך עליון, מקטינה בסופו של דבר את האדם ואת יכולת הבחירה שלו ומבטלת את האחריות החברתית להשבת מי שסטה מן הדרך אל המוטב.

  הרב אברהם וסרמן | כסלו תשפ"א
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הציונות הדתית מתה, תחי הדתיות הלאומית!

  השיח המתגבר על קיצה של הציונות הדתית כמגזר מובחן נובע מהגישה שעושה מהחזון הציוני־חילוני עיקר שהדת טפלה לו. אכן הגיע הזמן לשוב אל הדתיות הלאומית, ולהציב סדר יום יהודי ותורני למדינת ישראל

  הרב אברהם וסרמן | אב תשפ
  undefined
  רביבים

  כפייה דתית ומדינת הלכה

  גם אם למפלגות הדתיות יהיה רוב בכנסת, לא ייקבעו חוקים שמחייבים קיום מצוות * פרט לנימוקים הפרקטיים שהכפייה חסרה תועלת, הבעיה בה עקרונית – היא שוללת את חופש האדם לבחור * החיוב לקיים את התורה בנוי על קבלת העם, ולכן במתן תורה ביקש הקב"ה את הסכמת בני ישראל * מכוח העם נתונה הסמכות לסנהדרין, וגם היא פועלת רק בשיקול דעת * מדינת הלכה לא תכפה מצוות על היחיד, אלא תחזק באופן דמוקרטי את הצביון היהודי במרחב הציבורי ותקדם את ערכי התורה

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  צדק מגיל צעיר

  חברה דתית ציונית צריכה להציב לעצמה יעדים ברורים בענייני הוראת משפט התורה וחשיבות קיומם של מערכת בתי דינים לממונות כמקום לעשיית צדק. תפיסה זו לא מספיק שתפנה אל הקהל המבוגר, אלא חייבת להיות מופנמת בקרב צעירי המגזר כבר מגיל הנעורים

  הרב עותניאל מנצור | שבט תשפ
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  מי צריך רבנות ראשית לישראל?

  על אף שיש רבנים שמעלים טענות נגד הרבנות הראשית, מבט על עומק מהותה של הרבנות הראשית לישראל מחייב אותנו להבין את תפקידה דווקא בימינו, כשעם ישראל חזר לארצו

  הרב אורי בצלאל פישר | כסלו תשפ
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  כן לעירוב פוליטיקה ורבנות

  רבנים צריכים לבקר את הפוליטיקאים ואת הציבור, אבל מצד שני מינוי רבנים הוא דבר שבסמכות הציבור ושלוחיו, וכן גם האפשרות לבקר את הרבנות במקרה של כשלים. הפרדה בין הרבנות והפוליטיקה היא צעד שגוי גם על פי היהדות * תגובה לרב אברהם וסרמן

  הרב עדו רכניץ | אלול תשע"ט
  undefined
  5 דק'
  תורה והלכות ציבור

  צילום ושיתוף סרטון מביך- איסור תורה

  הרב רצון ערוסי | תמוז תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il