ענינו של הצום

צום גדליה

צום זה הינו אחד מארבעה צומות שנקבעו על ידי חכמים על מותו של גדליה בן אחיקם, הוא שקול כחורבן בית המקדש משום שגדליה היה מופקד על שארית הפליטה בארץ ועם מותו נכחדה שארית זו, לעתיד יהפוך יום זה לששון ושמחה. מתוך הפינה יש שואלים.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשרי ה'תשנ"ה