בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
63 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  הבחירה בצל הידיעה האלוקית

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' שיעור 28

  הרב כתב על השאלה איך תתקיים בחירה אם ה' כבר יודע מה יהיה? לפי הראב"ד לא היה צריך לשאול שהרי לא ענה. לפי הרמב"ם עצם הידיעה שאין תשובה - זו התשובה.

  הרב יהודה מלמד | ז אב תשע"ח
  undefined
  34 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  איך הבחירה החופשית לא מפריעה לקב"ה?

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' שיעור 27

  הובאו מקורות הרמב"ם ביחס לשאלה זו וכן איך אפשר לטעון שיש בחירה כאשר ה' יתברך שולל את הבחירה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ט תמוז תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  "עת לעשות לה' הפרו תורתך"

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' שיעור 26

  בדרך כלל הקב"ה נותן לנו את יכולת הבחירה. אבל לפעמים האדם חוטא וחושב שהכל בידיים שלו, ואז העונש שהקב"ה לוקח ממנו את הבחירה כמו פרעה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ב תמוז תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  הבחירה החופשית אצל אומות העולם

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' שיעור 25

  ישנה מציאות שבה דור שלם ינהג בצורה מסויימת (נבואה) אבל הפרטים יכולים לנהוג אחרת. בפרטים יש בחירה חופשית. הרב משוה זאת למקום אחר ברמב"ם ולומד שאפשר לומר שיהיה בכל דור בעלי בחירה גדולים וכל אחד יוכל לבחור אם להיות מהאנשים הגדולים שלהם יש בחירה חופשית או מהאנשים הרגילים שלהם אין בחירה חופשית.

  הרב יהודה מלמד | ט"ו תמוז תשע"ח
  undefined
  44 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  העמידה מול הגבולות ומול החסרונות

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' שיעור 24

  יש מהות מיוחדת לכל אדם ואדם ואין אחד דומה לחבירו. ככל שאדם מתאונן על משהו סימן שזה העניין שלשמו בא לעולם ואותו הוא צריך לתקן. יש לכל אחד נוכחות מיוחדת בעולם , כל אחד משפיע משהו.

  הרב יהודה מלמד | ח' תמוז תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  עמידה בגבולות העולם

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' שיעור 23

  לאדם יש שתי חלומות - הרצון לחיות ללא אחריות והרצון לכוח בלתי מוגבל. כאשר חיים ככה העולם נהרס. בהתחלה חיים ללא יכולת וללא אחריות- כמו תינוק ולאט לאט מקבלים יכולת ומפתחים אחריות.

  הרב יהודה מלמד | א' תמוז תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  בחירה חופשית

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ח' פסק ג' שיעור 22

  הסבר עד כמה הבחירה החופשית של האדם חשובה ובסיסית. אין אדם שנולד בלי חיסרון אך אפשר להוולד מוכן לחיסרון - תמיד יש מצב לבחור ליפול או לעמוד.

  הרב יהודה מלמד | י"ח סיון תשע"ח
  undefined
  38 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  חזיונו של הנביא

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ו' שיעור 21

  הרמב"ם מבאר שהנביא מקבל חזיון יותר טוב ככל שמידותיו יותר מושלמות, שיש מידות שהם העיקריות - גבורה חכמה ועושר.

  הרב יהודה מלמד | י"א אייר תשע"ח
  undefined
  41 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  עבודת הגיבור ועבודת החסיד

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ו' שיעור 20

  ההבדל בין הגיבור לחסיד הוא שהחסיד עובד במצוות טבעיות ועם טעם ואילו הגיבור עובד במצוות חסרות טעם ששם אין עניין לעבוד עם שכל אלא עם מאמץ והתגברות.

  הרב יהודה מלמד | כ"א אדר תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  חסיד ומושל כובש וישר

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ו' פסקה ב' שיעור 19

  הרמב"ם מביא התלבטות האם עדיף אדם שמתגבר על יצרו או עדיף אדם שמסוגל באופן הטבעי לגביר על יצרו? הרב מפרש שעדיף שהאדם שמתגבר מכמה סיבות. הרב חרל"פ מסביר איך נפלו דור המבול ודור ההפלגה.

  הרב יהודה מלמד | ז' אדר תשע"ח
  undefined
  42 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  בכל דרכיך דעהו- הדרך לידיעת ה'

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ה' פסקה ו-ז שיעור 18

  הדרך להגיע לדבקות וידיעת ה' היא ע"י יישור המעשים לתכלית אחת ולא רק ע"י מחשבות והתבוננות.

  הרב יהודה מלמד | ל שבט תשע"ח
  undefined
  24 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  יראה ואהבה מחוברות

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ה' שיעור 17

  אהבה לבד ויראה לבד מובילות להתקצנות גרועה. בשביל לעבוד את ה' יתברך צריך עבודה משותפת של שניהם.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג שבט תשע"ח
  undefined
  47 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  "מי גבר יחיה..." - לחיות חיים באיכות

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ה' שיעור 16

  האדם יכול לחיות את חייו בתאוות, אפילו אם זה לא לאורך כל הזמן זה מכניס את האדם לחיות כבהמה במקום כאדם שזה דבר שיותר גרוע מאשר למות - לחיות ללא משמעות.

  הרב יהודה מלמד | י"ז שבט תשע"ח
  undefined
  47 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  "מי גבר יחיה ולא יראה מוות" - ע"פ הרמב"ם והמי מרום

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ה' שיעור 15

  האדם נצרךלהרבה דברים בעולם הזה ע"מ שיוכל לעבוד את הבורא כמו שצריך. אבל הכל צריך לכוון לש"ש "כל מעשיך יהיו מכוונים לשם שמים". שאתה ממלא את החיים שלך בעבודת ה'- רק אז אתה חי.

  הרב יהודה מלמד | ט' שבט תשע"ח
  undefined
  49 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  כל המעשים מכוונים לשם שמיים - שתי התבונניות

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ה' שיעור 14

  3 סוגים של שימוש באמצעיים בעולם הזה. 1. כמו בהמה - לא חושב מה טוב לי ומה לא. 2. כמו בן אדם - אוכל מה שטוב לו. 3. כמו יהודי - אוכל מה שטוב לצורך עבודת ה'.

  הרב יהודה מלמד | ב' שבט תשע"ח
  undefined
  39 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  דרך האמצע ביצירה מתוקנת והמציאות עכשווית

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ד' שיעור 13

  אמרנו שלפעמים יש מצב שצריך לנהוג בקיצוניות ע"מ לתקן את המצב המידותי. אבל כאשר המצב הינו בטבע לא טוב צריך לנהוג במידת האמצע.

  הרב יהודה מלמד | כ"ב טבת תשע"ח
  undefined
  45 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  פנמיות עניין מי מריבה ע"פ הרמב"ם והרב זצ"ל

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ד' שיעור 12

  החטא במי מריבה היה שמשה נטה מדרך האמצע אל הכעס ומזה כל עם ישראל למד ממנו לחנך בכעס ודין ולכן חטא זה היה כ"כ חמור.

  הרב יהודה מלמד | ט"ז טבת תשע"ח
  undefined
  43 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  דרך הזהב של התורה

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ד' שיעור 12

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ד' שיעור 12

  הרב יהודה מלמד | י' טבת תשע"ח
  undefined
  44 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  בין המושכלות למפרסמות

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ד' שיעור 11

  הרב אומר שיש לאדם נטיות ולכן צריך ללכת לפי האמצע והחסידים הראשונים היו הולכים טיפה לצד שני כדי לשמור על דרך האמצע

  הרב יהודה מלמד | ג' טבת תשע"ח
  undefined
  45 דק'
  מי מרום א - על שמונה פרקים

  השפעת המעשים הטובים על המידות

  מי מרום על שמונה פרקים- פרק ד' שיעור 10

  הרמב"ם ממשיך לבאר שהדרך הנכונה היא המידה האמצעית. וע"י המעשים הקיצונים של מידה אחת אפשר לתקן את השניה.

  הרב יהודה מלמד | י"ט כסלו תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il