ושמרתם את המצות

מדריך הלכתי לאפיית מצות יד

הרב שמואל הולשטיין | ניסן תשע"ג