שמיטת כספים

פרוזבול - מקורו, דיניו ויישומו בפועל

הרב משה מאיר אבינר מסכם בקצרה את דיני הפרוזבול, ומוריד את הדברים הלכה למעשה, תוך שימת דגש על פרוזבול לבחורי ישיבה.

הרב משה מאיר אבינר | כ"ט אלול תשפ"ב