גירושין

תנאים שלא נאמרו בבית דין

זוג שעשו הסכם גירושין, האם הדברים תלויים אחד בשני, תנאי ב"אנן סהדי". הדרכות לדיינים. השיעור נמסר לכולל דיינות בישיבת בית אל

הרב מאיר כהנא | י"א אלול תשפ"ג