עבדו את ה' בשמחה

חשיבות תורת החסידות בחזרה לא"י

הרב שניאור זלמן אשכנזי | י"ג כסלו תשפ"ד