בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
158 שיעורים
  undefined
  39 דק'
  קרבת אלוקים

  סיכום פרק א' במאמר ותחילת פרק ב'

  מאמרי הראיה עמ' 32 - 35

  סיכום פרק א', עם הוספות משעורי הרב חיים דרוקמן זצ"ל. פרק ב' מדבר על הסתירה, כביכול, שביחס האדם לקרבת אלוקים: ההכרחיות של האדם לשאוף לקרבת אלוקים, שכאמור - בפרק א - היא עצם האדם ממש, לעומת השאיפה של האדם להשתלמות וחופש. ואומר הרב, שהדברים מתאימים ומתאחדים, ומשפיעים על כל מרחבי החיים.

  הרב הראל כהן | כ' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  קרבת אלוקים

  השאיפה לקרבת אלוקים - היא עצם הנפש

  מאמרי הראיה עמ' 36-37

  קרבת אלוקים היא שווה בכל, אלא שגילויה משתנה ע"פ הדרגה שהאדם נמצא בה. ואומר הרב, שהשאיפה לקרבת אלוקים - איננה כח מרכזי שנמצא בנפש אך נפרד ממנה, אלא - שאיפה זו היא מהות הנפש ממש, שמתגלה בנטיות ושאיפות שונות.

  הרב הראל כהן | י"א אדר א' תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  קרבת אלוקים

  קרבת אלוקים - הנטייה הטבעית המתמדת של האדם והעולם

  מאמרי הראי"ה עמ' 35-36

  קרבת אלוקים היא תכונה מרכזית בנפש, המצויה בה תמיד, אף שפעמים כלפי חוץ היא מסתתרת. משום כך, החינוך הטבעי לאדם - הוא המבוסס על תכונה זו של קרבת אלוקים, וזאת משום שעבודת החינוך היא להוציא את תכונות נפש המתחנך מהכוח אל פועל. מסיבה זו, שום חינוך אחר לא יוכל להפסיק את השאיפה הפנימית לקרבת אלוקים. החופש שהאדם שואף אליו - הוא הנטיה אל מה שהנפש נוטה אליו, ומכיוון שטבע הנפש נוטה לקרבת אלוקים - לכן זוהי נטיית החופש של האדם הפרטי ושל האנושיות בכללה.

  הרב הראל כהן | כ"ז שבט תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  קרבת אלוקים

  מרכזיותה של תכונת קרבת אלוקים, בכלל ובפרט

  מאמרי הראי"ה עמ' 34-35

  תכונת קרבת אלוקים היא טבעית לאדם מילדותו, אף שבגדלותו היא נסתרת בעקבות מהומות החיים. גם בכלל - תכונה זו משפיעה באופן ניכר על כל האומות והדתות. נטייה זו של קרבת אלוקים היא החזקה מכל נטיות ותשוקות האדם. זהו הכוח המשפיע עליו ביותר, וכוחות כולם נובעים ממנו.

  הרב הראל כהן | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  קרבת אלוקים

  סיום ההקדמה ופתיחת המאמר

  מאמרי הראיה עמ' 32

  חשיבותו של המאמר גדולה, ויש להקדים ללימודו מאמרים נוספים. הרב פותח את המאמר בכך, שבזמן ילדותו של האדם, בעוד שנפשו טהורה, הוא מוכשר לחיבת קדושה ויראת שמים.

  הרב הראל כהן | י"ג שבט תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  קרבת אלוקים

  הקדמה למאמר קרבת אלוקים

  מאמרי הראיה עמ' 32

  היסטורית המאמר וחשיבותו הגדולה - סקירה כללית

  הרב הראל כהן | ו' שבט תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עבודת אלוקים

  סיום הספר עקבי הצאן

  עקבי הצאן עמ' קנה - קנו

  בעבר, הבנת האמונה הייתה נמצאת רק אצל יחידי סגולה. עכשיו, ע"י פרסום תורת ההתפתחות, ניתן להסביר להמון את ההבנה שגאולת ישראל מתפתחת, וכן התורה מתפתחת - ושייכת גם בדורות המתפתחים. זה יביא לעבודת ה' הנכונה והמרוממת - עבודת ה' ע"פ האידאליים האלוקיים. ומי שביכולתו להופיע זאת בעולם זהו עם ישראל.

  הרב הראל כהן | כח טבת תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עבודת אלוקים

  תורת ההתפתחות ביחס לתהליך הגאולה

  עקבי הצאן עמ' קנג - קנה

  כשהעולם מדבר על התפתחות איטית מדודה בכל התחומים, שהולכת תמיד קדימה, נוכל להבין שגם המגמות והאידאליים האלוקיים ילכו ויתפתחו. ואמנם, ישנה גם דרך של קפיצות, בעת הצורך.

  הרב הראל כהן | כ"א טבת תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  עבודת אלוקים

  ללא השפעת ישראל - העולם מתדרדר לכפירה

  עקבי הצאן עמ' קנג

  המצב, שעמ"י אינו במצב מרומם, גרם למציאות של עבודת ה' באופן לא נכון: העריגה הטבעית של האדם אל העצמות האלוקית - לא מצאה מקום לבוא בו לידי ביטוי, שהיא עבודת ה' ע"י הליכה בדרכיו, וזאת משום שעבודת ה' זו היא מיוחדת לעמ"י. בתוך מציאות כזו - הופיעה המינות, והיא זו שהכשירה את הקרקע להווצרות הכפירה של 'האמסטרדמי'. הכפירה התקבלה בגלל השפעת המינות בעולם בימי הביניים.

  הרב הראל כהן | י"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  עבודת אלוקים

  תוצאות עבודת ה' באופן ילדותי ובאופן מבוכר

  עקבי הצאן עמ' קנב - קנג

  המצב, שלעם ישראל אין את ההכשרה לעבוד את ה' באופן הראוי, ע"פ הליכה בדרכי ה', גרם להידרדרות והגעה למצב שעבודת ה' היא באופן לא נכון - עבודה לעצמיות האלוקית, מה שמביא לעבודה זרה. לעומת זאת, הליכה בדרכי ה', ע"פ האידאליים האלוקיים - מביאה את האדם להכרה באחדות האלוקית.

  הרב הראל כהן | ז' טבת תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  עבודת אלוקים

  בין כך ובין כך קרויים בנים - חלק ב'

  עקבי הצאן עמ' קנא - קנב

  הרחבה והבאת מקורות נוספים לכך שעמ"י קרויים בנים - אף כאשר אינם עושים רצונו של מקום.

  הרב הראל כהן | כ"ט כסלו תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עבודת אלוקים

  בין כך ובין כך קרויים בנים - חלק א'

  עקבי הצאן עמ' קנא - קנב

  ישראל הם האומה המוכשרת להנחלת האידאליים האלוקיים. ואף כשאינם הולכים בדרך ה' - הם עדיין בנים למקום, ללא תלות בבחירתם, ונושאים את האידאליים האלוקיים. הרחבת הנושא - ע"י הבאת מקורות נוספים מדברי רבותינו.

  הרב הראל כהן | כ"ב כסלו תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  האומה המיוחדת ללימוד דרכי ה' בעולם

  עקבי הצאן עמ' קנ - קנא

  עבודת האלוקים באופן של ניסיון לקשר עם העצמות האלוקית - מחלישה את האדם. יש צורך ללמד את האנושות את עבודת האלוקים באופן של הליכה בדרכי ה'. ואמנם, האומה היחידה המסוגלת והמיוחדת לכך - היא ישראל. זו היא התכונה הישראלית הנמצאת בתוך כלל האומה, ואפילו הפושע שבישראל לא יוכל להמלט מכך.

  הרב הראל כהן | י"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עבודת אלוקים

  עבודת האלוקים צריכה להיות דרך האידאליים האלוקים

  עקבי הצאן עמ' קמט - קנ

  עבודת אלוקים ללא הליכה באורחות התורה, משאירה את האדם מנוכר מהאלוקות ורחוק מהמוסר, מה שגם גורם למוסר להתקלקל, כאשר אינו מכוון ע"פ האלוקים. עבודת אלוקים באופן כזה - אינה מחזיקה מעמד, ולגויים, העובדים כך את האלוקים - אין ברירה אלא ללכת וללמוד מעם ישראל את עבודת ה' באופן הנכון, שהיא - עבודת ה' דרך האידיאליים האלוקיים.

  הרב הראל כהן | ח' כסלו תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  עבודת אלוקים

  שם שמיים בפי העמים

  עקבי הצאן עמ' קמח - קמט

  המצב, ששם שמיים נהיה שגור בפי האומות, אך באופן של עבודה אל העצמיות האלוקית - גרם לדת שתראה כנוגדת את המוסר האנושי, ואף מזיקה לו. רק בישראל עבודת האלוקים מתבטאת באופן הנכון - בהשפעת וניהול דרכי ד' על החיים הלאומיים כפרטיים.

  הרב הראל כהן | א' כסלו תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  עבודת אלוקים

  "עבודת האלוקים" של הגויים, לעומת זו של עם ישראל

  עקבי הצאן קמז - קמח

  הגויים מתייחסים לעצם של האלוקים, אך מכיוון שאי אפשר לתפוס אותו - לכן הם מרגישים ביחס אליו ניכור וחוסר הזדהות. ולכן, יחסם אל האלוקים הוא יחס של פחד, "פלצות וזעזוע". לעומת זאת, אצל ישראל, אחדות ה' איננה רק הצהרתית, אלא היא תכונת הנפש הטבעית שלהם, הקיימת בטבע כל יחיד ובאומה. תכונת נפש טבעית זו מתבטאת בהליכה בדרכיו.

  הרב הראל כהן | כ"ג חשון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  עבודת אלוקים

  תפיסת הקב"ה היא ע"י התארים שלו

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אנחנו תופסים את הקב''ה ע''פ היחס שלו אלינו ואותו עצמו א''א לתפוס. ההבנה שיש דברים שאנחנו לא מבינים היא עצמה מתנה מהקב"ה. הפניה אל הקב''ה היא בתארים גבוהים ונמוכים, כמו לאנשים, ושוללים. המחשבה הילדותית, שפונים אל העצם היא גם הגבוהה ביותר, כי זה נכון, וגם הנמוכה ביותר, כי אם נשארים ברובד הזה ומנסים להבין את העצם וזה יוצר ניכור. אם אדם מדבר על עצם האלוקים, ולא על האידיאלים האלוקיים זה ממלא אותו בחושך

  הרב הראל כהן | ט"ז חשון תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  עבודת אלוקים

  תפיסת המושג 'אלוקים' באופן בוגר

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אדם התופס את האלוקים בהכרה ילדותית, זו שתופסת את העצם של כל דבר - עבודת האלוקים תהיה זרה לו, לעומת התופס את מושג ה'אלוקים' בהכרה מבוכרת, המתייחסת לדרכי ה' בעולם - האידיאליים האלוקיים, אדם כזה ימצא התאמה בין עבודת האלוקים לנפשו. אמנם, יחד עם הכרה בוגרת זאת, הפניה לאלוקים - צריכה להיות אליו, ולא אל מידותיו.

  הרב הראל כהן | ט' חשון תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  עבודת אלוקים

  הבנת המושג "עבודת אלוקים" מתוך הסתכלות בוגרת

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אדם יכול להבין את המושג "עבודת אלוקים", בצורה נמוכה: כעבודת עבד. ואמנם, ככל שאדם או חברה הם יותר מפותחים מבחינה אינטלגנטית, כך יש יותר צורך להעמיק את האמונה והיחס לעבודת האלוקים, אחרת תרבה הכפירה. והרב מסביר, שהבנה נמוכה זו - נובעת מתפיסה ילדותית של ה"אלוקים", שהיא מתייחסת ל'עצמות' האלוקית, שהיא בלתי נתפסת, במקום להתייחס למידותיו ולאידאליים האלוקיים, שהיא ההבנה ה'מבוכרת', הבוגרת. הבנה מבוכרת זו היא הבנה שמיוחדת לעם ישראל.

  הרב הראל כהן | ב' חשון תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  העמקת לימוד האגדה כתרופה לדור הגאולה - ב

  עקבי הצאן עמ' קמד - קמה

  לימוד האמונה נעזב דורות רבים - בין מההמון, ובין מתלמידי החכמים, עד שבא ה'הכרח': הדור הצעיר מבקש את אמונה - כצמא למים. לכן יש צורך לעסוק בזה בהרחבה ובקביעות, להוריד את הדברים העליונים הללו וללמד את הדור בצורה שיוכל להבין. ודוקא תלמידי החכמים הם אלו שצריכים להודיע, שלימוד האמונה אינו דבר שולי וטפל, אלא "עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה".

  הרב הראל כהן | ד' תשרי תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il