בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39577 שיעורים
  undefined
  33 דק'
  המחשבות

  יחסנו לאומות

  עקבי הצאן, עמ' קכג

  בזמן הגלות, היתה מחלוקת בין גדולי ישראל כיצד יש להתייחס לדברים הטובים שבאומות. כעת, בזמן הגאולה, עמ"י צריך לאחוז בדרכו הקדושה, ואז ממילא העניניים הכלליים שבאומות יתרוממו ויקבלו את הצורה הנכונה שלהם.

  הרב הראל כהן | ב' שבט תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  המחשבות

  שלושה סוגי 'תכנים' רוחניים - ביחס לעם ישראל

  עקבי הצאן, עמ' קכב - קכג

  ישנם 3 סוגים של תכנים רוחניים: תכנים אוניברסליים מוחלטים, תכנים שיש בהם הדגשה שונה של כל אומה, ותכנים המיוחדים לעם ישראל - השייכים אליו בלבד.

  הרב הראל כהן | כ"ד טבת תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  הפחד

  הפחד: מהו? ומהי תרופתו? חזרה, סיום וסיכום

  עקבי הצאן, עמ' קיט - קכ

  סיכום של כל מאפייני הפחד, עם 8 ההשלכות שלו. לא צריך לפחד - אך מה הדרך להתגבר עליו? תשובת הרב מפתיעה, ומתאימה ביחוד לדורנו - דור הגאולה.

  הרב הראל כהן | י"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  הפחד

  פחד המופרז באדם היחיד, והפחד הכללי בעם ישראל

  עקבי הצאן, עמ' קיט - קכ

  מהות הפחד - שהוא מופרז, ולכן איננו טוב. גם בעמ"י יש פחד - בהשפעת הגלות. אמנם, אומר לנו הרב, אלו שצריכים לפחד - הם דוקא לא אנחנו.

  הרב הראל כהן | י' טבת תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  העונג והשמחה

  סוד השמחה בלימוד התורה

  עקבי הצאן, עמ' קיז - קיח

  האכילה מושלמת - מלווה בטעם טוב, ניחוחות ועוד. יותר מכך - לימוד התורה: כשהוא רחב היקף, והאדם עוסק במה שליבו חפץ - האדם מתמלא שמחה ועונג.

  הרב הראל כהן | ג' טבת תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  העונג והשמחה

  עבודת ה' בשמחה

  עקבי הצאן, עמ' קיז

  עבודת ה' - מלווה בשמחה, אך איך רוכשים שמחה? הרב מסביר לנו על עבודת ה' והשמחה בה.

  הרב הראל כהן | כ"ו כסלו תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  מאמר הדור

  סיום וסיכום מאמר הדור

  עקבי הצאן, עמ' קיד - קטז

  "נאיר לפניהם את הדרך" - כיצד להתייחס לדור התחייה, המלא עוצמות ושאיפות אדירות. ודברים על הרב משה צבי נריה, המבצע של תוכנית ההפעלה שבמאמר הדור.

  הרב הראל כהן | י"ט כסלו תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  מאמר הדור

  אופי עבודת ה' בגלות לעומת א"י - הכובש מול הישר

  עקבי הצאן, עמ' קיג - קיד

  בזמן הגלות, עמ"י צריך לכבוש את כוחותיו. הסיבה אינה רק טכנית - שבגלות אי אפשר להוציא את הכוחות אל הפועל, ורק בארץ ישראל זה אפשרי. הרב מעמיק בסיבה האמיתית, נעוצה בהבנת ההבדל שבין ה'ישר' וה'כובש', ומהי הדרך המתאימה לעבודת ה' באופן ציבורי - בארץ ישראל לעומת הגלות.

  הרב הראל כהן | י"ב כסלו תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  מאמר הדור

  התעלות חיי החברה לערכים עליונים

  עקבי הצאן, עמ' קיב - קיג

  תחילת המשל הכובש והישר, היחיד מתמלא באידיאלים עליונים שמקורם האמיתי בתורה ומתוך זה הוא משפיע על הכלל ומעלה אותו.

  הרב הראל כהן | ה' כסלו תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  מאמר הדור

  לשמוע דברים גדולים בשפה פשוטה

  עקבי הצאן, עמ' קיא' - קיב'

  בדור שלנו יש צימאון לדברים גדולים, ולכן צריך לפתוח בפניו את פנימיות התורה.

  הרב הראל כהן | כ"ח חשון תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  מאמר הדור

  הכלל נתרומם על חשבון הפרט

  עקבי הצאן, עמ' קי' - קיא'

  הכלל עולה והפרטים מתמעטים, ולכן הדור הצעיר מרגיש שהאידיאלים שההורים מדברים איתו לא ממלאים אותו כי הוא חי עם אידיאלים גבוהים של כלליות האומה.

  הרב הראל כהן | כ"א חשון תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  מאמר הדור

  תיקון המחשבה והספרות

  עקבי הצאן, עמ' קט' - קי'

  הנטייה של הדור ללכת אחרי אידיאלים שונים לא נובעת מרע לב, אלא ממחשבות מעוותות שהם קוראים בעיתוני ההשכלה.

  הרב הראל כהן | י"ד חשוון תשפ"ג
  undefined
  29 דק'
  מאמר הדור

  התופעה הייחודית שמזהה הרב בדורו

  עקבי הצאן, עמ' קח' - קט'

  הרב עומד על ההבדל בירידה הרוחנית שהייתה בבית שני לירידה הרוחנית שיש בדורו, בבית שני הירידה הרוחנית הגיע עם קלקול מוסרי, ואילו בדור שלנו יש ירידה רוחנית אך זה נובע מתביעה מוסרית גדולה, ולכן אנחנו צריכים להראות לדור שלנו שכל המוסר הגדול שהוא מבקש נמצא בתוך התורה.

  הרב הראל כהן | ג תשרי תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  מאמר הדור

  לעמוד על אופיו כדי שנוכל לצאת לעזרתו

  עקבי הצאן, עמ' קז' - קח'

  הדור שלנו הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים, ואם אנחנו נבין את אופי הדור אנו נוכל לעזור לו.

  הרב הראל כהן | כ"ה אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  עקבי הצאן

  הסתערות הבנים ושמרנות האבות

  הקדמה לעקבי הצאן

  הרקע לחיבור הספר עקבי הצאן - הדור הצעיר מתעניין באידיאלים חדשים, ואילו האבות -הדור הקודם, רוצים שהבנים ימשיכו ללכת בתלם ולשמור תורה ומצוות והם לא מבינים למה האידיאלים החדשים כל כך מושכים את הבנים.

  הרב הראל כהן | י"ח אלול תשפ"ב
  undefined
  הרב הנזיר

  "צריך להתחיל לדבר על הנבואה לאט לאט"

  דרכי הפרישות והנזירות שנהג בהן נועדו כדי להביא אותו למדרגת הנבואה, אך לא כמטרה רוחנית אישית אלא כמשימה לאומית הכרחית לקראת שיבת ציון. הרב דוד כהן זצ"ל, הרב הנזיר, חמישים שנה להסתלקותו.

  הרב הראל כהן | אלול תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  עקבי הצאן

  מבנה הספר עקבי הצאן והדרך ללומדו

  הקדמה לעקבי הצאן

  הספר עקבי הצאן נכתב על רקע הפער בין הישוב הישן לישוב החדש, ולכן הרב קוק מנתח איך הדור החדש בנוי וכמה לימודי אמונה זה חשוב בשביל בניית הדור, ואיך לומדים אמונה.

  הרב הראל כהן | י"א אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  עקבי הצאן

  רקע היסטורי לספר עקבי הצאן

  הקדמה לעקבי הצאן

  העלייה הראשונה התקיימה בשנת תרמ"ב ובה עלו יהודים חרדים שומרי תורה ומצוות, והעלייה השנייה התקיימה שבשנת תרס"ד וברובה עלו יהודים חופשים שלא הרגישו מחויבים לתורה והמצוות, הספר עקבי הצאן נכתב בשנת תרס"ו שנתיים אחרי תחילת העלייה השנייה על רקע המתח בין שני האוכלוסיות השונות שעלו העליות השונות.

  הרב הראל כהן | ד' אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  אדר היקר

  האם יכול להיות שיפרישו תרומות ומעשרות מהיתר מכירה?

  אגרות האדר"ת - אגרת טו, עמ' צד

  האדר"ת מספר לרב קוק על המאמר שכתב בעלון "דבר בעתו", שבו הוא דן מה קורה בפירות שגדלו בארץ ישראל בקרקע שבבעלות נוכרי אך גמר המלאכה (המירוח) נעשה ע"י ישראל האם צריך להפריש מפירות אלו מעשר שני או עני?

  הרב הראל כהן | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  29 דק'
  אדר היקר

  הכנות של מרן הרב לעלייה לארץ

  אגרות האדר"ת - אגרת יד, עמ' צג - צד

  סיפור תעלומת המכתבים מתיבת הדואר של מרן הרב, ויום הולדת השישים של האדר"ת.

  הרב הראל כהן | כ"ח תמוז תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il