בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
2972 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  ישראל הם נציגי הקב"ה בעולם

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה'' - המשך

  יום כיפר הוא הסיום לימים אלו, עשרת ימי תשובה, ימים של טהרה וחזרתנו למקור וכיון שיצאנו מהימים האלה אנחנו פותחים דף חדש ושמחים לפני ה' בחג הסוכות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' תשרי תשפ"ג
  undefined
  50 דק'
  וילך

  מה תפקידנו בעולם ? - דרשת שבת שובה

  שיחת מוצ"ש פרשת וילך תשפ"ב

  מצוות הקהל היא מצווה על המלך לקרוא ועל עם ישראל להקשיב. האדם נברא בצלם אלוקים כי הוא כביכול שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה, אך לכל אחד יש תפקיד ייחודי משלו, וכשם שלכל יהודי יש תפקיד שונה מרעהו כך לכל דור יש תפקיד שונה מחברו. בדורנו אנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות את כל הטוב שה' עושה עמנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' תשרי תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  נצבים

  ערבות הדדית בראש השנה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים תשפ"ב

  כל שינוי צריך להיעשות בשלימות, מתוך היערכות אליו, וכך כשעוברים מהנהגת משה להנהגת יהושע נערכים לשינוי בצורה מסודרת. יש בעם ישראל ערבות הדדית, היינו שהמצוות והעבירות מתחלקות בין כולם, וזה משתלם, שכן גדולה מידה טובה ממידת פורענות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אלול תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  לנתיבות ישראל

  ישראל הם נציגי הקב"ה בעולם

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה'' - המשך

  קרבת אלוקים זה הטבע הפנימי של עם ישראל, שכן הוא המרכז שבאומות העולם, והוא מקשר בין העולם לבין הקב"ה. עם ישראל הוא זה שמופיע את מלכות ה' בעולם, ובתקיעת השופר אנו מקבלים מחדש את עול מלכות שמים ומחזקים את הקשר הזה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  51 דק'
  וילך

  דרשת שבת שובה - דור של קידוש ה'

  שיחת מוצ"ש פרשת וילך - שובה תשפ"ב

  מצוות קידוש ה', ומתי יש חובה למסור את הנפש. כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו. אנחנו דור של קידוש ה'. יש הרבה זכויות לדור שלנו. ציפייה לגאולה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' תשרי תשפ"ב
  undefined
  56 דק'
  נצבים

  התשובה המיוחדת של זמן הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים תשפ"א

  עתידים ישראל לשוב בתשובה, ואנחנו מובטחים על התשובה. קלותה של התשובה, לפחות בהחלטת הלב. לעתיד ה' ימול את הלב והוא לא ירצה דברים רעים כלל. בארץ ישראל יש תורה חדשה ויכולות חדשות. התשובה שקיימת בכל העולמות. המהר"ל על מעלת התשובה לפני המיתה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אלול תשפ"א
  undefined
  42 דק'
  אורות המלחמה

  דבר ה' שבמלחמה

  אורות המלחמה ח' - ט'

  מלבד הטוב שהמלחמה מוסיפה, היא גם מכריתה את הרע. עם ישראל הוא הלב שבאומות, וכאשר יש מלחמה בעולם ה' מעביר לו דרכה מסר שעליו לתקן את העולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  השופר, המלכת ה' וקרבתינו אליו

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה''

  "מצוות היום בשופר" הרב מסביר את חשיבות התקיעה בשופר, עניינה ומקורה, ומרחיב על המלכת ה' בעולמו ועל הצורך בקרבת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אלול תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  שמיטה

  קניין נוכרי בארץ ישראל לעניין שמיטה

  שיעור כללי

  האם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע ממנה את קדושתה לעניין שלא תתחייב בשביעית?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז שבט תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  שמיטה

  קדושת ארץ ישראל לעניין שמיטה

  שיעור כללי

  עצם קדושתה של ארץ ישראל אינה תלויה בקיום המצוות, אך כאשר מקיימים בארץ ישראל את המצוות התלויות בארץ, קדושתה מתעצמת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' שבט תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  שמיטה

  משומר ונעבד בשביעית

  פירות שגדלו על ידי עבודות האסורות בשמיטה, וכן פירות שלא הופקרו בשמיטה האם אסורים? סקירת הסוגיות ממקורם בתורה דרך הראשונים עד הפוסקים האחרונים. הקדושה שבשמיטה דרבנן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  שמיטה

  לא תחנם והיתר מכירה

  מחלוקת הראשונים בגדרי איסור לא תחנם וגדרי גר תושב בזה"ז והאם הדבר חל על ישמעאלים. מחלוקת האחרונים בדבר היתכנותו של היתר מכירה למרות מכירת הקרקע לנכרי וחיפוש הפתרונות לצורך קיום היישוב היהודי בשנת שמיטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשפ"ב
  undefined
  8 דק'
  שבת הארץ

  סיכום וסיום ההקדמה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' טבת התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבת הארץ

  מעלת המצוות התלויות בארץ והצורך בהיתר המכירה

  פרקים ז' - ח'

  חשיבות קיום ולימוד המצוות התלויות בארץ והצורך להקל בדיני שביעית בתור הוראת שעה, בשביל הצלחת היישוב בארץ ישראל שתלוי בחקלאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז כסלו התשע"ה
  undefined
  43 דק'
  שבת הארץ

  התיקון בגלות והצפייה לארץ

  פרק ו'

  שכחת הצפייה לארץ הייתה לשם תיקון שהאומה נזקקה לו, שבא ע"י הגלות. בשיעור- המשך תיאור התהליך שעבר העם בגלות, כיחידים וכעם, והעובדה שאלו שמתעוררים לפעול למען הכלל הם דווקא אנשי "עולם החול"

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסלו התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  שבת הארץ

  הקשר הרוחני בין האומה לארצה

  הקדמה לשבת הארץ

  התורה מגלה את פנימיותה הנעלה של האומה. יש השפעה הדדית וקשר בין מצבו הרוחני של העם להופעת סגולת הארץ. תיאור התהליך שעבר עם ישראל בגלות - למה כך היה מוכרח לקרות ומה הוא מצמיח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' כסלו התשע"ה
  undefined
  45 דק'
  שבת הארץ

  עניינו של היובל

  הקדמה לשבת הארץ

  היובל מצד אחד מתקן את העיוותים של השנים (לדוגמא שחרור עבדים) ומצד שני מרומם את האומה למדרגה חדשה. ומתוך המדרגה הזו האומה יכולה להתחבר לאומות העולם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט חשוון התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבת הארץ

  השמיטה נועדה להתעלות רוחנית

  הקדמה לשבת הארץ

  המיוחד בעם ישראל הוא שהוא מחובר יותר לה'. סגולה זו מתגלה פחות בימי העבודה ויותר בזמן שבת ושנת השמיטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חשוון התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  כי תבוא

  והלכת בדרכיו

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תבוא תשפ"ב

  והלכת בדרכיו - לדבוק במידותיו. קיום מצוות מחיבור או בגלל גזירת ה'. תיקון המידות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אלול תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  שבת הארץ

  השמיטה- השבת של האומה

  הקדמה לשבת הארץ

  עניינה של שנת השמיטה היא להביא את האומה למצבה הבריא- הקדוש. השמיטה עושה תיקון לאומי והיובל עושה תיקון עולמי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב חשוון התשע"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il