הלכה פסוקה

הפרת חוזה שכירות

התובע השכיר דירה לנתבע. הנתבע איחר מספר פעמים בתשלום דמי השכירות. כמו כן, הנתבע השכיר חדר מהדירה לאדם שלישי ואחר כך הפסיק לשלם, אף על פי שהמשיך להשכיר את החדר.

הרב דוד עובדיה | אב התשס"ו