בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
121 שיעורים
  undefined
  22 דק'
  הרב הנזיר

  דברים לעילוי נשמת הרב הנזיר

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ח אב תשע"ג
  undefined
  25 דק'
  האזינו

  מדרגת קדושה דורשת הכנה

  מבלי חיבור של שמים וארץ אין קיום לשום דבר ולכן משה רבנו אומר "האזינו השמים והארץ". עיקר עבודת יוה"כ היא: להכניס בלב האדם אהבת ישראל וע"י כך מכין עצמו לאהבת הקב"ה. משה רבנו בספר דברים מדבר בלשון רבים ואח"כ בלשון יחיד, ללמדנו שכאשר אדם מתחבר לכלל אזי יש לו סיכוי להינצל ולהיטהר.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ז' תשרי תשס"ז
  undefined
  21 דק'
  דברים

  פרידת משה מעם ישראל, והכנה לכניסה לארץ

  הנושאים שעליהם משה רבנו מדבר אל כל ישראל הינם: א.כיבוש ארץ ישראל, ב. לשפוט משפט צדק, ג.כיבוש ארץ ישראל יבוא רק בעזרתו של הקב"ה. משה רבנו מבאר להם את התורה, תורה זו היא תורה שמחוברת למלחמה וכיבוש.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י"ג מנחם אב התשס"ו
  undefined
  15 דק'
  עניינו של חג

  ניצחון האמת על השקר

  כאשר יש אמת חזקה מול שקר גדול, אע"פ שהאמת במיעוט, סופה לנצח, וכך היו החשמונאים הצדיקים שהלכו עם אמונתם עד הסוף ולא פחדו ולבסוף ניצחו.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | תשס"ו
  undefined
  22 דק'
  תולדות

  נס שבטבע אינו קטן מנס שאינו בדרך הטבע

  עיקר עניינם של האבות הקדושים – ללמדנו שגם מה שנראה לנו טבעי בעולם הזה כולו נס,ונס שבטבע אינו קטן מנס שאינו בדרך הטבע. "ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב" – רבקה שראתה ברוח הקודש הייתה מסוגלת לראות מה שלא ראה יצחק, רבקה לימדה את יצחק אבינו לימוד גדול – בכל אדם יש שתי כוחות "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו" – "יעקב איש תם יושב אוהלים", ומצד שני – רועה צאן שעובד ביום ובלילה ולוחם מלחמות ותחבולות. וזהו חידוש עצום, בכל יהודי מעם ישראל ישנה שלמות של חיבור שמים וארץ יחד.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ג' כסלו תשס"ז
  undefined
  25 דק'
  ויקרא

  שם פרשת "ויקרא"

  קיים קשר בין שם הפרשה לתוכנה, הבנת משמעות הקריאה – "ויקרא" השמיעה כקודמת לראיה וקודמת לעבודה, לכן ויקרא ואח"כ וידבר, ולבסוף, העבודה – הקרבת הקרבנות שמטרתה – לעשות נחת רוח.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ב' ניסן תשס"ו
  undefined
  27 דק'
  בהר

  הנושא המרכזי של ספר ויקרא – הקדושה

  פרשיות בהר בחוקותי עוסקות בשמיטת הארץ ויובל ומסתיימות בעניין של הר סיני, ושאר ספר ויקרא עוסק באוהל מועד, וזה תמוה! ועניין זה בא ללמדנו שבארץ ישראל יש את הקדושה הכי גבוהה שקבועה וקיימת ולא תלויה בשום גורם, וספר ויקרא מלמדנו על 3 קדושות שקיימות: קדושת האדם, קדושת הזמן, וקדושת המקום.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | תשס"ו
  undefined
  14 דק'
  יום ירושלים

  להרים את דגל ירושלים!

  מתוך עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב התשע"ג

  לצפיה בעצרת המלאה לחצו כאן

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ח אייר התשע"ג
  undefined
  25 דק'
  אמור

  עניין פסח שני - ההבחנה בין טומאה לטהרה

  עיקר עניינו של פסח שני – הבחנה בין טומאה לטהרה, וזה תלוי במדרגת הדעת, טהרה היא הדעת והיא תנאי לקדושה. הבנת המושגים: חכמה,בינה,דעת. ספירת העומר הינה סגולה להגיע לבנין בית המקדש, מקדש ודעת צריכים טהרה. פרשת אמור – סגולת הכוהנים בעניין הבחנה בין טומאה לטהרה, ההבחנה נמצאת בברכת הדעת. אין הבחנה מדעית בין טומאה לטהרה וקדושה וחול, אלא רק בעזרת חכמה,בינה ודעת.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י "ד אייר תשס"ו
  undefined
  13 דק'
  חודש ניסן

  חיזוק רוחני לקראת חג החירות

  פסח נקרא חג החירות וזוהי מהותו,ומציאות של אסיר בבית הסוהר בחג החירות כביכול אינה אפשרית,אך החירות האמיתית אינה תלויה במעמד פיזי, אלא חירות פנימית עמוקה.ולכך יכול להגיע כל אדם אפילו שהוא אסיר בבית הסוהר.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ז אדר תשס"ו
  undefined
  23 דק'
  כי תשא

  מחצית השקל הינה תיקון למעשה העגל

  משה נתקשה בעניין מחצית השקל – כיצד אפשר לקחת דבר חומרי ביותר כמו כסף ולקדש אותו, וזה עניינם של עם ישראל בעולם הזה – לקדש את החומר ולהעלות אותו למדרגה של קדושה וטהרה.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י"ז אדר התשס"ו
  undefined
  26 דק'
  מחיית עמלק

  הנצח של עם ישראל מתבטא בכך שלא ישכח את עמלק

  עם ישראל שונה מכל העמים בגלל מדרגת קרבת אלוקים שלו, והמלחמה היא על עצם קיומו של עם ישראל.תפקידו של מלך המשיח להשמיד ולהכרית את זרעו של עמלק ולהילחם את כל מלחמות ה'.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י' אדר תשס"ו
  undefined
  12 דק'
  חיי שרה

  "חיי שרה" - גם לאחר פטירתה שרה חיה ושומרת על עם ישראל

  האישה היא אוצר החיים שממנה באים חיים לעולם, אך אנו רואים שמגיע הרגע שהעוה"ז מאבד את נוכחותו של הצדיק, אך הם חיים את חיי הנצח, ולכן נאמר בשרה "שני חיי שרה" – למרות שעזבה את העולם הזה היא עדיין חיה ועומדת ומגינה על עם ישראל.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כו' חשוון תשס"ז
  undefined
  15 דק'
  וירא

  חיבור החסד והאמת - גדולתו של אברהם אבינו

  שיחה לפרשת וירא - בביהכ"נ הגדול בחיפה

  ואהבת לרעך כמוך זהו המפתח ללימוד תורה ומצוות, וכל תורה שאין עמה חסד – מתבטלת, אברהם אבינו יושב פתח האוהל בכדי לעשות חסד ולפתוח פתח לתורה ולמצוות.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | יט' חשוון תשס"ז
  undefined
  22 דק'
  שיחות לחג החנוכה

  ניצחון האיכות על הכמות

  שיחה לבוגרי "ברית חשמונאים"

  שיחה לבוגרי "ברית חשמונאים"

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כו' כסלו התשס"ה
  undefined
  21 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  הרב צבי יהודה הוא חלק מאיתנו ומחיינו

  אזכרה לרב צבי יהודה מרכז הרב

  כולנו בני משפחתו של הרב, ואין המת משתכח בקרב בני משפחתו

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י"ג אדר תשס"ו
  undefined
  14 דק'
  נצבים

  ניצבים - פרשת התשובה

  פרשה זו נקראת פרשת התשובה, משה רבנו עומד להיפרד מעם ישראל ומלמד אותם כלל, - אם אתם רוצים לנצח בכיבוש ארץ ישראל עליכם להיות מאוחדים, ובשביל לזכות שה' יקבל את תשובתכם, עליכם לאהוב אותו.

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כה' אלול תשס"ו
  undefined
  21 דק'
  תולדותיהם של צדיקים

  אזכרה לרב גץ

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כג' אלול התשס"ה
  undefined
  22 דק'
  בהעלותך

  נר האמצעי הוא עדות שהשכינה שורה בישראל

  תפקיד הכהן ללכת בדרכי אהרון הכהן – "אוהב שלום ורודף שלום" לכפוף את כל הנרות אל מול הנר האמצעי, לכפוף את כל הדעות אל התורה

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י' סיון תשס"ה
  undefined
  8 דק'
  יום ירושלים תשע"א

  גודל המעמד של שחרור ירושלים

  עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

  עצרת יום ירושלים מרכז הרב תשע"א

  הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il