רב ופסיכולוג יחדיו

הרב והמטופל - המותר והאסור

מתוך כנס ארץ חמדה - הרב והפסיכולוג יחדיו

מתוך כנס ארץ חמדה - הרב והפסיכולוג יחדיו

פרופ' יהושע ורבלובסקי | י"ט סיוון תש"ע