ביכורים ומצוות נוספות

עקרונות ההרחקות בכלאי זרעים

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

הרב אביגדור לוינגר | ט' טבת תשע"א