בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
9 שיעורים
  undefined
  1:33
  שמיני

  הרחבה במצוות "לא תאכילום"

  איסור "לא תאכילום" האיסור להאכיל ילדים קטנים איסורי דאוריתא. ומה מיוחד בשבת שצריך לאיסור נוסף. איסור להכשיל קטנים באיסורי דאוריתא.

  הרב אריה קורן | כ' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  1:15
  ויקרא

  חיוב נשים וגברים במצוות זכירת מעשה עמלק - "קריאת זכור"

  שלוש שיטות בהסברת שיטת החינוך במצוות זכירת מעשה עמלק - מחיית עמלך ומלחמת שבעת עממין. האם יש קשר בין חיוב זכירת מעשה עמלק למצווה למחותו?

  הרב אריה קורן | ו' אדר ב' התשע"ד
  undefined
  1:19
  ויקהל

  פרשת ויקהל ודיני אומדנא

  בדברי הנתיבות בעידי קיום שטר במכשילים זה את זה ובאלו דברים עד נאמן להעיד ואלו דברים הם תפקידי הדינים

  הרב אריה קורן | כ"ב אדר א' התשע"ד
  undefined
  1:24
  תצוה

  "לפני תמיד"

  הסבר עניין הטיפה הראשונה של הזית. מחלוק הפירוש המשמעות של 'תמיד'. מצוות פרטיות ומצוות כלליות. הלכות אדר ראשון.

  הרב אריה קורן | ח' אדר א' התשע"ד
  undefined
  1:13
  יסודות בדיני ממונות

  פרשת כי תשא ופסיקת דין על פי אומדנא

  מסירות נפשו של משה רבנו. דיני אומדנות וידיעות ברורות אך ללא ראיה- בדיני נפשות, ממונות, ובאישות(עדי קידושין).

  הרב אריה קורן | ט"ו אדר א' התשע"ד
  undefined
  1:22
  גזל ונזיקין

  דיני נזיקין

  האיסור ללכת לערכאות של גויים. בירור המקור לאיסור היזק ממון חברו. חקירה בסיבת החיוב של נזקי ממון. אדם המזיק באונס.

  הרב אריה קורן | כ"ב שבט תשע"ד
  undefined
  15 דק'
  ראש השנה

  תשובה מתוך לימוד תורה בישיבה

  הרב אריה קורן | כ"ח אלול תשע"ג
  undefined
  58 דק'
  תקיעת שופר

  שליחות במצוות ועבירות

  חילוק דיני שליחות בגופו וכוחו של אדם במצוות ועבירות שונות, ביניהם מצוות תקעת השופר.

  הרב אריה קורן | כ"ח אלול תשע"ג
  undefined
  1:10
  פסחים

  מילה, פסח ביעור חמץ וצדקה

  ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו - אם יכול לחזור, לבער, ולחזור למצווה - יחזור. מדוע אין פה דין של עוסק במצוה פטור מן המצוה? דיון בגדר העוסק במצווה פטור מן המצווה

  הרב אריה קורן | כו אדר התשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il