מאבני המקום

בענין שליחות

אבני המקום כרך ט"ו

אבני המקום כרך ט"ו

הרב אברהם אליהו קורן | איר תשע"ג