בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39750 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  ראשית כפול שלוש

  שיעור 16 - פרק ג' (סיום)

  יש שלוש מצוות הנקראות 'ראשית', והן כנגד שלושת סוגי הברואים בעולם: הפשוטים, המקובצים, והמחוברים, וכן כנגד שלושת העולמות | דעה זו מיושבת עם דעת המהר"ל שיש ראשית אחת המשתלשלת וממנה יוצא הריבוי שנוצר עבורה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ו אדר תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  "בראשית ברא", מהי הראשית?

  שיעור 15 - פרק ג' (המשך)

  המהר"ל מוכן לקבל מורכבויות הנובעות מהראשית של העולם, אך לא סתירות | "בראשית ברא אלוהים": מהי אותה ראשית עבורה נברא העולם? | התורה היא סדר העולם, וכל מה שיש בעולם נובע מתוכה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  ישראל ראשית העולם, ועמלק ראשית צרותיו

  שיעור 14 - פרק ג' (המשך)

  המהר"ל ענה כתשובה לשאלת הפילוסופים שה' ברא קודם כל ראשית ואחר כך עוד תוספת | הראשית הם ישראל, וגם עמלק הם ראשית; ישראל הם ראשית כל המציאות, ועמלק הם ראשית הגויים, ולכן הם מתנגדים לישראל, ומתוך כך יש להתבונן על מהות חג הפורים | מתוך התבוננות בדברי העיקרים ניתן להבין לעומק את תשובת המהר"ל, כך שתשובתו היא שה' יכול לעשות מה שהוא רוצה | מתוך הבנת הנקודה של הראשית והתכלית יתן להבין את מהותם של ישראל ואחדות העולם.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ב אדר תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  כיצד ה' מנהיג את עולמו?

  שיעור 13 - פרק ג' (המשך)

  הפילוסופים תפסו את האלוהות כך שמהאחד יוצאים ריבויים שונים, אך לא הצליחו להסביר את הרצף המרכיב את התאורייה שלהם | הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא את העולם, לא באמצעות שליחים, והוא מתגלה בעולמו באמצעות ה'ראשית': היינו עם ישראל והתורה | המלך מנשה ודורו חטאו בעבודה זרה בגלל גודל מעלתם, ולא בגלל טעות שכלית בהבנת האלוהות.

  הרב בן ציון אוריאל | ה' אדר תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  הטעות הלוגית שגורמת לעבודה זרה

  שיעור 12 - פרק ג'

  הטעות השכלית שהובילה לעבודה זרה במשך דורות רבים הייתה תפיסה שלכל דבר יש סיבה, וכל סיבה יכולה להפיק רק תוצאות הדומות לה, ולכן לא יכול להיות כוח אחד המנהל את העולם. | אך המהר"ל מסביר שהעבודה זרה לא הייתה מתוך טעות שכלית, אלא מתוך יצר הרע חזק שהניע אותם לכך.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ח שבט תשפ"ג
  undefined
  52 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  מעלת עם ישראל לעומת האומות

  שיעור 11 - פרק ב' (המשך)

  לעם ישראל יש פוטנציאל גדול, אך הוא לא ממומש, ולכן יש להם חוסר יציבות רוחנית המביא אותם אל החטא | עם ישראל הם קדושים וטהורים, ולכן היצר הרע מתגרה בהם, אבל הגויים הם הרע, הרע נמצא בתוכם, וכיוון שהם נמצאים כל הזמן עם כוחות הרוע אין להם גירוי מצד היצר | יש בעולם כוחות רבים של טוב, ולעומתם כוחות רבים של רע, עליהם לרוב נמנים אומות העולם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"א שבט תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  אחרי השיא מגיעה הנפילה

  שיעור 10 - פרק ב' (המשך)

  היצר הרע צפון בתוך ליבו של כל אדם ומושך אותו אל החטא, כמבואר בספר יואל, אך אל עם ישראל הוא נטפל במיוחד, מכיוון שהם נמצאים במעלה גבוהה מאוד, וכל מי שנמצא במעלה גבוהה יש כנגדו כוח המנסה להורידו ממנה | כך היה בחטא העגל; עם ישראל הגיע למעלה גבוהה מאוד במתן תורה, אל נקודת השיא שלו, ולכן מיד לאחר מכן הגיעה הנפילה אל חטא העגל.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ד שבט תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  כיצד יתכן שהעם הקדוש חוטא?

  שיעור 9 - פרק ב'

  עם ישראל הוא צאצא של האבות הקדושים, והטבע שלו של אהבת ה' ויראתו טבועה בו עמוק, וכיצד אם כן בדורות רבים עם ישראל חוטא ומתרחק מה', ובאופן חסר פרופורציה לכל העמים שסביבו? | שאלה זו נשאלה כבר על ידי ישעיה, ירמיה ומשה רבנו.

  הרב בן ציון אוריאל | ז' שבט תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  רחל מאחדת את בניה

  שיעור 8 - פרק א' (המשך)

  אותיות ומילים מבטאות תוכן עמוק, ולכן יש משמעות לרמזים מילוליים | רחל אמנו נקברה על אם הדרך מארץ ישראל לגלות מכיוון שהיא הכח המאחד של עם ישראל, היא הכח הגורם לקיבוץ הגלויות ולהתאספות עם ישראל לארצו בבא העת.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  הגלות כהוכחה לגאולה

  שיעור 7 - פרק א' (המשך)

  לכל אומות העולם המצב של פיזור הוא מצב לא טבעי, אך לישראל זה עוד פחות טבעי, כיוון שעם ישראל אמור להיות הכח המאחד של אומות העולם, להיות 'אומת על' | לגלות יש שלושה מאפיינים; פיזור, שיעבוד, נדידה למקום זר, והגאולה תחזיר את עם ישראל לקדמותו | כבר בברית בין הבתרים, בה נחזתה הגלות, נחזתה גם הגאולה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ב טבת תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  קיבוץ גלויות כחוק טבע

  שיעור 6 - פרק א' (המשך)

  הקדוש ברוך הוא ברא טבע קבוע, ולעיתים הוא עושה מאורעות החורגים מן הטבע, אך סופו של הטבע לחזור לקדמותו כקפיץ | טבעו של עולם שפרטים בעלי מכנה משותף מתקבצים יחד, ולכן עם ישראל עתיד לחזור למציאותו המקורית, כל עם ישראל יחד בארץ ישראל.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ו טבת תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  פיזיקה אריסטוטלית וגאולת ישראל

  שיעור 5 - פרק א'

  כדי להבין דבר מה צריך להבין את הפכו, ולכן כדי להבין את הגאולה צריך להבין מהי הגלות ומהם מניעיה | טבעו של העולם שכל דבר שואף לחזור למקומו הטבעי, וכך ישראל שואפים תמיד לחזור למקומם הטבעי - ארץ ישראל, והימצאות שלהם בגלות היא כקפיץ מתוח שעתיד לשוב למקומו.

  הרב בן ציון אוריאל | ח' טבת תשפ"ג
  undefined
  52 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  נצח ישראל ושאר ספרי המהר"ל

  שיעור 4 - הקדמה לנצח ישראל - המשך

  הבניין שבונה המהר"ל בספר 'נצח ישראל' הוא חלק מתוך המהלך השלם המתואר בחלקו הראשון של ספר 'נר מצוה', המתאים בעיקר לחנוכה אך לא רק | שם הספר 'נצח ישראל' בא לבטא את נצחיותם של ישראל, ואת ניצחונם העתידי על המלכות הרביעית | ספרי המהר"ל מקיפים את כל חלקי התורה והחיים.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ה כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  גאולת מצרים ממשיכה לעד

  שיעור 3 - הקדמה לנצח ישראל - המשך

  המדרגה שקנינו ביציאת מצרים החלה אז וממשיכה עד לימינו, הזרוע הנטויה ממשיכה לנטות עד עצם היום הזה | הגאולה השלימה בקיבוץ הגלויות תמשך מכוח יציאת מצרים, ולכן לא יהיה צורך להזכיר את יציאת מצרים בפני עצמה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  יציאת מצרים כבסיס לביאת המשיח

  שיעור 2 - הקדמה ל'נצח ישראל'

  יציאת מצרים היא לא רק העתקת עם ישראל ממצרים לארץ ישראל, אלא גם בניית הקומה הרוחנית של העם, והיא מלווה אותנו עד עצם היום הזה | לאחר הגאולה השלימה ביאת המשיח תהיה עיקר, אך גם יציאת מצרים תיזכר כטפלה לה | הגאולה האחרונה תיבנה על גבי יציאת מצרים.

  הרב בן ציון אוריאל | י' כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  נצח ישראל – הרב בן ציון אוריאל

  העיסוק בסגולת ישראל

  שיעור 1

  העיסוק בסגולת ישראל הוא חלק בלתי נפרד מאמונת הייחוד, והעיסוק בו מהווה בסיס לאמונה בתורה ולקיום מצוותיה. גם בקריאת שמע ובעשרת הדברות מוזכרת סגולת ישראל, ואף ראשונים רבים עסקו בזה, אך המהר"ל ב'נצח ישראל' מרחיב על כך במיוחד. המהר"ל היה גדול ומוערך אף בדורו, ולמרות שחי בדורות האחרונים הוא נחשב כאחד מהראשונים.

  הרב בן ציון אוריאל | ג' כסלו תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  הזמן במעשה בראשית

  שיעור 70 - ח"ב, פרק ל[1], פסקאות 1-5

  חלנו בלימוד רמזי הרמב"ם לסודות מעשה בראשית שבפרק ל, ופתחנו בפרשייה העמוקה של בריאת הזמן עם בריאת העולם והעדרו קודם לכן, ושל עניין מציאותו של הזמן כבר ביום הראשון לפני תיאור בריאת המאורות ביום הרביעי. פתרונות עמוקים לכל זאת ועוד - העלה הרמב"ם מדיוקי לשון הפסוק הראשון "בראשית ברא..." והשייך בו, ודן בהקשר זה גם במשמעות דברי חכמים על "סדר הזמנים" הקדום, ועל בריאת עולמות והחרבתם.

  הרב בן ציון אוריאל | ב אב התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  חידוש העולם כיסוד התורה, ורמזי הסוד הכלולים באופן תיאורו בה

  שיעור 69 - ח"ב, פרק כט[3], פסקאות 32-36

  פתחנו בביאור המבנה והמהלך של "פרקי הבריאה": ביסוס חידוש העולם (יג-כו) ונצחיותו (כז-כט), ולבסוף ביאור עניין החידוש בתורה (ל-לא), המופיע בה בחכמה ובמעשה – בסודות החכמה שנרמזו בכלל תיאורו במעשה בראשית (פרק ל), ובחינוך להטמעתו בתודעה ע"י המעשה במצוות השבת המעידה עליו בביטוי מעשי (פרק לא). אחר, למדנו את פסקאותיו האחרונות של פרק כט, המהוות הקדמה לרמזי חכמת מעשה בראשית שיתבארו בפרק ל.

  הרב בן ציון אוריאל | א אב התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  משך ימות העולם לפי חז"ל

  שיעור 68 - ח"ב, פרק כט[2], פסקאות 15-31

  השלמנו תחילה את ביאורי הרמב"ם למליצות המקראות הממשילות נפילת אומות וממשלתם בחורבן ובניין היקום. אחר, עסק הרמב"ם גם בדעת חז"ל בעניין משך ימות העולם ולימד על נצחיות המציאות וחוקיה גם לפיהם. ולבסוף הרמב"ם הרחיב על עניין הניסים וכיצד הם משתלבים עם חוקיות הטבע הקבועה של המציאות (והעמקנו לבאר את משנתו בעניין זה לאור אמירות סותרות לכאורה של הרמב"ם במקומות אחרים).

  הרב בן ציון אוריאל | כט תמוז התש"ף
  undefined
  40 דק'
  חלק ב - הא-לוה, הבריאה והנבואה

  "השַָּׁמיַםִ החַדֳָשׁיִם והְאָָרֶץ החַדֲָשׁהָ"

  שיעור - 67 ח"ב, פרק כט[ 1], פסקאות 1-14

  בפרק כט הרמב"ם ניגש להראות שאין בתנ"ך ובמאמרי חז"ל מאמרים המעידים בצורה חד משמעית שהעולם לא יתקיים לנצח, ולדעתו משמעות הפסוקים והמאמרים שחיצוניותם מורה כן - אינה כוונתם הפנימית האמיתית, ולכן הוא הולך ומבאר את כל המקורות הללו ע"פ הקשרם וע"פ דרכו והבנתו, והוא מבאר את משמעויותיהם הפנימיות ומראה שאין בהם שום עדות לשינוי השמיים והארץ או להעדר נצחיותם.

  הרב בן ציון אוריאל | כ''ח תמוז התש"ף
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il