undefined

הרב דניאל קירש

הרב דניאל קירש בוגר ישיבת מרכז הרב. כיום רב ומשיב ביישוב קדומים.

שיעורי הרב דניאל קירש

תשובות הרב דניאל קירש

סדרות הרב דניאל קירש

הלכות כלים (55)
הלכות כלים (55)
הלכות טומאת אוכלים (32)
הלכות טומאת אוכלים (32)
הלכות שאר אבות הטמאות (39)
הלכות שאר אבות הטמאות (39)
הלכות טומאת צרעת (45)
הלכות טומאת צרעת (45)
הלכות פרה אדומה (30)
הלכות פרה אדומה (30)
הלכות טומאת מת (50)
הלכות טומאת מת (50)

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il