undefined

הרב אורן נזרית

מעביר שיעורים בישיבת "בית מוריה". מוסמך לדיינות. משיב בבתי ההוראה של קו ההלכה הספרדי שערי הלכה ומשפט.

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב אורן נזרית

  undefined
  אשיחה בחוקך

  חיזוק בעניין מדבר שקר תרחק

  אשיחה בחוקיך-'משפטים'

  כ"ו שבט תשפ"א
  undefined
  אשיחה בחוקך

  איסור הליכה לערכאות וכתב סירוב

  אשיחה בחוקיך בהלכה- 'משפטים'

  כ"ו שבט תשפ"א
  undefined
  משפטים

  תורה ועבודת ה' בשמחה וריבוי שמחה ע"י לימוד תורה

  שיחות חיזוק- 'משפטים'

  כ"ו שבט תשפ"א
  undefined
  אשיחה בחוקך

  עבודת ראש השנה ומתנת התשובה

  אלול תשפ"ב

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il