הלכות כלליות

קריאת עיתונים וספרי חול בשבת

שבט תשע"ט