תורה ומדע

תמצית הנקודות המרכזיות של הספר "ימי בראשית"

ל תשרי תשפ