הכנס העולמי ה - 30 לדיני ממונות

ישיבת בית דין באמצעות "זום"

י"א אדר תשפ"א