התבוננות אמונית

למה אנחנו משועבדים? ואיך יוצאים לחירות?

ניסן תשפ"ב