שיחות ליום העצמאות

תחילת הציונות והניסים הגדולים שסייעו לה

ג' אייר תשפ"ב