נקודה למחשבה

הכוח המיוחד של שבת שובה

נקודה למחשבה

תשרי תשפ"א