א"י נקנית ביסורים

מעבירין את רוע הגזרה

חשוון תשפ"ד