עבדו את ה' בשמחה

חשיבות תורת החסידות בחזרה לא"י

י"ג כסלו תשפ"ד